Skolens ledelse

Skolens ledelse består av 7 personer.  Grunnet bygningsarbeid i bygg A  frem til påske 2024,  har alle ledere og rådgiverne midlertidig kontor i 3.etg i nybygget - bygg C.

Rektor

Hermod Håtveit

Rektor

Hermod.hatveit@vtfk.no

913 04 776

Arne Johan Moen

Avdelingsleder  pedagogisk støtte og Voksenopplæring

arne.johan.moen@vtfk.no

951 27 905

Avdelingsledere

Christina Maaren Helland

Avdelingsleder Studiespesialisering og Salg, service og reiseliv

christina.helland@vtfk.no

+47 976 45 348

35919400

Barbro E. Polland Lekman

Avd.leder Elevtjenester, Helse- og oppvekstfag og Arbeids- og hverdagslivstrening ( AHT)

Barbro.lekman@vtfk.no

920 27 564

Nils Roger Nordbach

Avdelingsleder administrasjon/drift

nils.roger.nordbach@vtfk.no

916 07 888

Mathias Rogn Falkevik

Avdelingsleder Teknologi og industrifag og Elektrofag

Mathias.Rogn.Falkevik@vtfk.no

+47 95003742

Arne Johan Moen

Avdelingsleder  pedagogisk støtte og Voksenopplæring

arne.johan.moen@vtfk.no

951 27 905