Lærevansker

Strevde du med å forstå det du leste, eller syntes du det var utfordrende å henge med i mattetimen? Da kan det være at du har lærevansker og at du har behov for tilrettelegging. Les mer på denne siden om lærevansker.
Illustrasjonsfoto for elever med lærevansker.
Det kan være krevende å henge med gjennom skoledagen dersom du har lærevansker. Foto: Marita Nilsen

Hva sier egentlig opplæringsloven?

«Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev»

- Opplæringsloven §1-3

Tilrettelegging ved lærevansker

Jeg strever med å lese, skrive og konsentrere meg. Hva gjør jeg?

Oppfølgingstjenesten bistår deg gjerne med en henvisning til PP-tjenesten. PPT kan hjelpe deg med å kartlegge vanskene dine og finne riktig tilrettelegging for deg i et opplæringsløp.  

Husk at tilrettelegging på eksamen krever gyldig dokumentasjon.

Tips til studieteknikk

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 12.01.2023 kl.10:59

Hva er lærevansker?

Lærevansker er en felles betegnelse på en rekke tilstander. Offentlige undersøkelser viser at det er så mange som 30 prosent av befolkningen som har større eller mindre lærevansker. Vi skiller lærevansker i tre:

1. Generelle lærevansker
Når lærevanskene dine gjelder alle/de fleste opplæringsområder, med bakgrunn i generell nedsatt kognitiv funksjon

2. Spesifikke lærevansker
Når du utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men har vansker med å tilegne seg kunnskap på enkeltområder: 

  • språkvansker
  • lese-/skrivevansker
  • matematikkvansker
  • motoriske vansker 
  • nonverbale lærevansker 

3. Sammensatte lærevansker
Når flere vansker oppstår samtidig:

  • sosiale og emosjonelle vansker
  • oppmerksomhetsvansker (ADHD)
  • språkvansker

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til ungdommer, hjemmet, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjon når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vtfk.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse Skien, Team Sør

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Besøksadresse Tønsberg, Team Nord

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, pp-rådgivere og kontakinformasjon

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten bistår ungdom i alderen 15-21 år som er utenfor opplæring og arbeid. 
OT jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Sentralbord OT: tlf. 33 34 40 60

Epostot@vtfk.no 

Våre avdelinger

Avdelinger og kontaktpersoner finner du her