Snarveier

Her har vi samlet noen lenker som kan komme til nytte i arbeidet med oppgaver.

Aviser:

A-tekst - avisarkiv

Pressreader - les over 7000 ulike aviser og tidsskrifter på over 50 språk, inkludert norsk, engelsk, fransk, tysk, spansk og arabisk. 

Nasjonalbiblioteket - søk i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv. Du får tilgang til en del aviser og bøker ved å være på skolen. Kontakt biblioteket om du trenger ekstra tilgang. 

Psykologisk.no - norsk dagsavis om psykologi

Faktisk.no - faktasjekker samfunssdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. 

For å kunne bruke A-tekst, Nasjonalbiblioteket og psykologisk.no må du være tilkoblet skolens nett. Du har tilgang til Pressreader i 7 dager etter du har brukt Pressreader på skolen. 

Forskning:

Idunn - les over 40 000 forskningsartikler og bokkapitler innenfor fagområdene økonomi, pedagogikk og utdanning, helse- og sosialfag, humanistiske fag, juss, naturvitenskap og samfunnsfag. 

For å kunne bruke Idunn.no må du være tilkoblet skolens nett. 

Offentlig informasjon:

Lovdata - offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer. 

Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Stortinget - informasjon om Stortingets arbeid

Regjeringen - informasjon om Regjeringens og departementenes arbeid

Vestfold og Telemark fylkeskommune - informasjon om fylkeskommunens arbeid

Oppgaveskriving:

Kildekompasset - hvordan henvise riktig til kilder og kildekritikk. Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger står bak nettsiden. 

NDLA - lær om kildekritikk

Søk & skriv - tips til søking, skriving, studieteknikk og kildebruk. Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo står bak siden. 

Referanseverk:

Store norske leksikon - norsk oppslagsverk

World factbook - grunnleggende informasjon om alle verdens land. Leveres av CIA. 

Historie

Norgeshistorie.no - over 600 artikler om Norges historie fra steinalderen til i dag. Universitetet i Oslo står bak siden. 

Kvinnehistorie.no - temaer, artikler og biografier om kvinners historie i Norge fra eldre tider, frem til vår tid. Kilden kjønnsforskning.no er ansvarlig for innholdet. 

Klima og miljø:

Artsdatabanken - nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold

Cicero - senter for klimaforskning

Miljødirektoratet

Norsk klimaservicesenter - tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data

Mat og helse

Norsk Helseinformatikk

Helsenorge - offentlig nettsted for kvalitetssikret helseinformasjon

Matportalen - informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat

Utenriks

FN

NUPI - Norsk Utenrikspolitisk institutt

NRK Urix - utenriksnyheter fra NRK

Landinfo - utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

 

Publisert: 21.05.2021 Oppdatert: 16.05.2023 kl.15:17