Skiensmodellen - Fordypning i musikkfag

Fra skolestart 2015 har Skien vg skole fått innvilget et 7-årig forsøksprosjekt som gjør at timetallet i programfag i 2. og 3. klasse ser litt annerledes ut. Prosjektet fases ut og avsluttes våren 2022. Det gjelder med andre ord ikke for elever som starter opp nå.

Bakgrunnen for "Skiensmodellen" er at vi så elevene våre hadde forskjellig utgangspunkt og forskjellig fokus, og derfor ønsket vi å gi dem mulighet til å velge retning utfra interesser og fremtidsplaner. 

Fordi mange ikke vet helt hva de vil når de starter på musikklinjen har vi valgt å vente med fordypningene til andre og tredje klasse. Da har elevene erfart hva det vil si å gå på musikk, og de har funnet ut hva de trives aller best med.

Vi føler oss sikre på at dette prosjektet vil gi elevene våre mer ro i skolehverdagen, og at de vil lære mer.

De tre fordypningene

Elevene har fått velge fordypning innen en av tre retninger:

Timetallet i de 3 fordypningsvalgene er litt forskjellig. Dette er fordi alle skal ha instrumentalundervisning, kor, samspill og gehørtrening, uavhengig av retning de har valgt.

I VG3 har vi tatt en time fra faget Instruksjon og ledelse til fordypningen.

I tillegg til undervisning får elevene en veileder som hjelper dem å sette seg mål, å planlegge og strukturere arbeidet. Noen av fordypningstimene består av selvstendig arbeid uten lærer. 

Uavhengig av fordypning får man fullstendig vitnemål og generell studiekompetanse.

Det er mulig å bytte fordypning mellom 2. og 3. klasse, selv om det beste er å gjennomføre med samme over 2 år. Innholdet i fagene som er redusert er satt sammen slik at det skal være mulig å bytte skole underveis i løpet.

 

Programfag VG2

Programfag VG3

Programfag VG2 - Detaljert

Programfag VG3 - Detaljert

 

Publisert: 01.11.2020 Oppdatert: 26.11.2020 kl.12:36