Eksamen og eksamensdatoar

I god tid før eksamen vil vi informere deg om korleis eksamen gå føre seg. Du får vite tid, stad og kva hjelpemiddel som er tilletne. I klassen di skal de gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om fristar som gjeld for klagebehandling.

Hvis du har eit anna morsmål enn norsk, har du høve til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istaden for framandspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for meir informasjon. 

Du finn også meir informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider eller på www.privatistweb.no 

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14