Skulebevis/Pocket-ID

Skulen har  elektronisk ID-kort på mobil.

Du må laste ned appen "PocketID" til mobilen din. 

Viss me har bilde av deg frå før, så vil det bli automatisk lasta inn, elles så må du få tatt bilete i resepsjonen. (Eiga liste i elevheftet for når det er bildetaking)

NB! Du må vere registrert som elev, og skuleåret må vere starta før du kan aktivere appen og ta selfie. Kontaktlærar må også levere ei liste til administrator over elevar som har aktivert appen, før skulekortet endeleg vert tilgjengeleg. 

AppStore

GooglePlay

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:11