Smittevern og beredskap

Samleside for informasjon om smitteverntiltaka våre under koronapandemien
Beredskapsnivå pr. dd: Ordinær skule
21. januar- 21: Gult beredskapsnivå

Tilbake på gult beredskapsnivå (gul beredskap:)

4. januar - 21: Raudt beredskapsnivå

Skulen er i raud beredskap

17.august - 20: Gult beredskapsnivå

Skulen er i gul beredskap:

Det betyr at vi stort sett driv som normalt, men er ekstra nøye med handhygiene og avstand.

  1. Sjuke personar skal ikkje vere i/på skulen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personar

Skulen er delt i soner, som elevane må halde seg innafor.

Kantina driv som normalt, men ein er særs nøye på avstand i kø. 

 

Publisert: 21.08.2020 Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:14