Bibliotek

Biblioteket er i all hovudsak lokalisert til kulturhuset. Alle skulebøker får du utdelt i mediateket.

Bibliotektenester

Vest-Telemark VGS si mediesamling er delt på to stader.  Lærebøker vert utdelt og samla inn i mediateket, resten finn du på Tokke bibliotek (hovudbiblioteket) i Tokke kulturhus, næraste nabo til skulen. Fjernlån (lån frå andre bibliotek) kan du be om båe plassar.

Mediateket er bemanna måndag 8-15:30 og følgjer skuleruta.  Her treff du skulebibliotekar Hilde Grandal.  E-post: hilde.grandal@tokke.kommune.no.  Mediateket er stengd i skuleferien.

Tokke bibliotek er ope måndag-fredag: 08.00-20.00, samt laurdag: 11.00 – 15.00. Det er bemanna mån- torsdag og fredag: 09.00 – 15.00 og onsdag: 09.00 – 18.00. Resten er ubemanna opningstid/«meirope».

Tokke bibliotek har endra opningstider i ferieperiodar. Du kan fylgje Tokke bibliotek på Facebook.

Viktig om sjølve skulebokutlånet.

Du må signere lånekontrakt før du får utlevert lærebøker og PC.

Utlevering ved skulestart og innlevering ved skuleslutt, skjer på mediateket (skulen). Kontaktlærar gjev informasjon om oppmøte og du finn oversikt under 4.1.

Har du spørsmål, skal du bytte bok med ein annan elev, har du fått feil bok, feil målform eller anna tar du kontakt direkte med Hilde/send ein e-post. Hastar det veldig, kan du spørje kontaktlærar.  Meldingar frå mediateket skjer via elev e-posten.

NB: Skulen kjøper inn og eig lærebøkene. Elevane låner det dei treng. Kvart lån blir knytt opp mot din personlege lånekonto. Det betyr at du er ansvarleg for alle lån som står i ditt namn. Skriv namn og skuleår inni permen og vis respekt for andre sine bøker.  Ved skuleslutt skal du levere inn alt du har lånt etter avtale. Bøkene er merka med strekkodar, så du må levere akkurat dei bøkene som er registrert på din konto. Du vil få erstatningskrav  dersom du øydelegg eller ikkje leverer inn bøker.

Eit godt råd frå bibliotekaren: dei fleste øydelagde bøkene er våte bøker – legg vekk bøkene medan du et og drikk.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:20