Elektro og datateknologi

Skulen tilbyr VG1 elektrofag og fordjuping innan elenergi på VG2. Etter det kan du gå ut i lære i dei fleste elektrobedrifter i regionen. Statkraft, Vest-Telemark kraftlag, Statnett og Rauland kraftforsyningslag innan kraftbransjen, og elektroinstallatørbedrifter, som mellom anna Rauland elektro og Strømstad elektro, har henta mange lærlingar frå skulen vår.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 16.02.2024 kl.14:27