Skuledagen vår

NB! Ny inndeling av skuledagen frå hausten 2021

Torsdagar er det kort dag; alle sluttar etter 6.time. 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:21