Elevheftet vårt

Den viktigaste informasjonen som gjeld skulekvardagen, har me samla i eit hefte som elevane får utdelt.

I elevheftet finn du mellom anna: 

- Årshjul for aktivitetar og skulerute for vår skule

- Kven som sit i leiinga

- Oversikt over klassar, rom og kontaktlærarar

- Kontaktinformasjon

- Bibliotek- og kantineinformsjon

- DKS-forestillingar

- Solidaritetsprosjektet vårt

- IT-informasjon

Du kan laste ned heftet ved å klikke på lekkja til høgre her. Du finn også den samme informasjonen rundtom her på heimesida.

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 17.08.2023 kl.13:34