Studiespesialisering

Skulen tibyr studiespesialisering over tre år, og gjev deg val mellom både realfag og språk/samfunn.

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 16.02.2024 kl.14:28