Snoskuteropplæring

Foto: Lars Torstein Momrak

Publisert:

29.10.2020

Oppdatert:

16.11.2023 kl.13:29

Skulen har hatt ansvar for kurs i førarkort klasse S for snoskuter

Grunna ulike årsaker, så har skulen pr. no utfordringar med å få i gang opplæring for kommande sesong. Me jobbar med saka, men kan pr no ikkje ta i mot påmeldingar eller førespurnader om kurs. 

Oppdatering 16. november:

Skulen har framleis ikkje fått svar frå Vegdirektoratet. Me har inne ei klage på at me ikkje får konsesjon. Skulen har stor støtte frå kommunen, motorsportklubben og fleire av samarbeidsbedriftene våre, og det vert kjempa hardt for å oppretthalde tilbodet. 

Me ser at tida går, og er difor heilt tydelege på at det uansett ikkje vert arrangert noko kurs før nyttår. Skulle me vere så heldige å få medhald i klaga vår, så skal me gjere alt me kan for å få til eit tilbod på nyåret, men som de skjønar så kan me ikkje love noko. 

Skulen beklager dette, og lovar å komme attende med informasjon så snart me veit meir. 

 

______________________________________________

Gjennomføring av kursa har normalt vore som oppsett under.

Plan for gjennomføringa:

Fredagar                     kl. 17.00-21.00

Teori på Vest-Telemark vgs.

Laurdagar/sundagar    kl. 09.00-18.00

Praktiske øvingar/avsluttande opplæring i godkjent øvingsområde i Skafså.                          

Det vil bli lunsj m/bål, slik at om du ynskjer noko varmt, ta med dette.

Praktisk informasjon: 

Dei som ikkje har sendt kopi av trafikalt grunnkurs, eller har førarkort må ta dette med fyrste kveld. (NB! Kopi)

  • Ta med køyreutstyr. (klede og hjelm)
  • Ta med skrivesaker.
  • Du kan få kjøpt lærebok på skulen om du ynskjer.

NB! Scooter må ha plass til to, og krok for slede.

 

Vi må ta atterhald om ev. snøforhold, men du vil bli orientert om det.

Berre for jenter

Vi har hatt eit eige jentekurs for snøscooteropplæring ei helg i januar. Dette er ei vidareføring av samarbeidet vi har med Fyresdal røde kors med appellen:

 «Vi har ingen fleir å miste»

 

Kursplanen vi nytta sesongen 2022- 2023

 

Veke 52/22                                            27-29 desember

Veke 1/23                                                   6-8 januar

Veke 3                                                      20-22 januar

Veke 4                                                          27-29 januar (Eige jentekurs)

Veke 5                                                       3-5 februar

Veke 6                                                     10-12 februar

Veke 7                                                         14-16 februar (Statkraft m.fl.)

Veke 8                                                     24-26  februar

Veke 10                                                     10-12 mars

Veke 12                                                     24-26 mars

Ev. endringar kan kome, og dette er og avhengig av snøforhold.

For meir info

Kontakt skulen