Snoskuteropplæring

Foto: Lars Torstein Momrak

Publisert:

29.10.2020

Oppdatert:

12.04.2024 kl.14:43

Skulen vil frå hausten 2024 kunne tilby kurs i førarkort klasse S for snoskuter

Skulen har gjennom vinteren jobba hardt for å få fornya løyvet for å halde snoskuterkurs. 

Stor innsats frå mellom anna ordførar i Tokke, Skafså løypelag og Statkraft, for nemne nokon, har gjort at me 10. april 24 fekk nytt løyve

Media har også trykka på, mellom anna NRK.

Me treng noko tid på å bygge opp att logistikk og planar, og å skaffe naudsynt mannskap, så pr no kan me ikkje vise til verken plan for påmelding eller plan for oppstart. 

Me har eit mål om å vere oppe og gå for påmelding i løpet av september 24, og med kursstart når sesongen er i gang, men altså pr. no er det ikkje høve for verken påmelding eller reservasjonar. Me ber om at de smør dykk med tolmod, og så legg me ut informasjon fortløpande når me er klare for det. 

Det er allereie fleire som har teke kontakt, men me har altså ikkje høve til å ta førehandspåmeldingar.  

Me gler oss over at løyvet no er i boks, og kjem til å jobbe mykje for å få logistikken på plass framover. 

______________________________________________

Gjennomføring av kursa har normalt vore som oppsett under.

Plan for gjennomføringa:

Fredagar                     kl. 17.00-21.00

Teori på Vest-Telemark vgs.

Laurdagar/sundagar    kl. 09.00-18.00

Praktiske øvingar/avsluttande opplæring i godkjent øvingsområde i Skafså.                          

Det vil bli lunsj m/bål, slik at om du ynskjer noko varmt, ta med dette.

Praktisk informasjon: 

Dei som ikkje har sendt kopi av trafikalt grunnkurs, eller har førarkort må ta dette med fyrste kveld. (NB! Kopi)

  • Ta med køyreutstyr. (klede og hjelm)
  • Ta med skrivesaker.
  • Du kan få kjøpt lærebok på skulen om du ynskjer.

NB! Scooter må ha plass til to, og krok for slede.

 

Vi må ta atterhald om ev. snøforhold, men du vil bli orientert om det.

Berre for jenter

Vi har hatt eit eige jentekurs for snøscooteropplæring ei helg i januar. Dette er ei vidareføring av samarbeidet vi har med Fyresdal røde kors med appellen:

 «Vi har ingen fleir å miste»

 

Kursplanen vi nytta sesongen 2022- 2023

 

Veke 52/22                                            27-29 desember

Veke 1/23                                                   6-8 januar

Veke 3                                                      20-22 januar

Veke 4                                                          27-29 januar (Eige jentekurs)

Veke 5                                                       3-5 februar

Veke 6                                                     10-12 februar

Veke 7                                                         14-16 februar (Statkraft m.fl.)

Veke 8                                                     24-26  februar

Veke 10                                                     10-12 mars

Veke 12                                                     24-26 mars

Ev. endringar kan kome, og dette er og avhengig av snøforhold.

For meir info

Kontakt skulen