Beredskapsnivå under pandemi


Publisert:

03.11.2020

Oppdatert:

03.11.2020 kl.13:17

Under koronapandemien har skulen fått rettleiing i ulike tiltak på tre nivå: Grønt, gult og raudt

Grønt nivå

Hygienetiltak
 • Sikre god håndhygiene ved å ha lett tilgjengelig håndvask
 • Renholdsrutiner og normalt renhold
Kontaktreduserende tiltak

Plan og tiltak blant annet på områdene:

 • Holdningsskapende arbeid rundt for mye nærkontakt
 • Vikarer og ekstra bemanning er vanskelig å legge til rette for ved normal drift 
 • Alle lærere og elever skal ha tilgang til transportabelt digitalt utstyr, slik at en er beredt til å gjennomføre hjemmeundervisning og ha hjemmekontor på kort varsel
 • Skoleskyss går som normalt
Sikre at syke ansatte og elever ikke er på skolen
 • ​​​​​​​Fraværsreglementet er til enhver tid gjeldende både for elever og ansatte. Det vi på grønt nivå ikke være unntak ut over normal drift.

Gult nivå

Hygienetiltak
 • Sikre god håndhygiene ved å ha lett tilgjengelig håndvask, spritdispenser på strategiske steder (innganger og utenfor toaletter) og la dører til toalettrom stå åpne
 • Renholdsrutiner og forsterket renhold ved at alle håndvasker og toaletter blir vasket to ganger pr. dag.
 • Ved skifte av klasserom skal alle pulter og stolrygger tørkes med overflatesprit. Lærer har sprayflaske med desinfeksjonsmiddel som blir sprayet på papir som eleven henter. Eleven tørker sin egen pult.
 • Ved kopimaskinene vil det være egen overflatedesinfeksjonsspray og papir tilgjengelig, og personalet blir oppfordret til å bruke pekepinne med gummitupp.
 • Ved mistanke om smitte gjennomføres pålagte prosedyrer, men terskelen for å sende elever hjem er lav, og Tokke kommune tilbyr testing før elevene sendes hjem, slik at en skal rekke å teste samme dag.
Kontaktreduserende tiltak

Plan og tiltak blant annet på områdene:

 • Gruppestørrelser som normalt ved vår skole
 • Avstandsmerker i kantina og plakater om å holde minst en meter
 • Endrede oppmøtetider er ikke aktuelt for vår skole, da skyss ikke har anledning til å forskyve ruter
 • Leie av tilleggsareal er pr. nå ikke aktuelt, men skolen blir delt i tre soner som elever ikke har lov til å krysse.
 • Vikarer og ekstra bemanning er det redusert mulighet for
 • Kantine og servering blir holdt opp som normalt, men klassene er fordelt på tid i matpausen
 • Nødvendig utstyr (pedagogisk og teknisk) er på plass, Alle lærere og elever skal ha tilgang til transportabelt digitalt utstyr, slik at en er beredt til å gjennomføre hjemmeundervisning og ha hjemmekontor på kort varsel
 • Skoleskyss har egne rutiner.
Sikre at syke ansatte og elever ikke er på skolen
 • Fraværsreglementet er til enhver tid gjeldende både for elever og ansatte. Det kan på gult nivå komme unntak og dispensasjoner, og dette må tilpasses til enhver tid.
 • Elever eller ansatte som utvikler symptomer på Covid-19 sykdom skal umiddelbart isoleres på eget rom, ta på munnbind, kontakte lokalt Koronasmitte-testsenter. Den ansatte eller eleven skal ikke ta offentlig kommunikasjon fra skolen til hjemmet eller testsenter.

Raudt nivå

Hygienetiltak
 • Samme tiltak som på gult nivå, men 
 • Helt eller delvis nedstenging av skolebygg, - og hjemmeskole
Kontaktreduserende tiltak

Plan og tiltak blant annet på områdene:

 • Gruppestørrelser vil ikke bli redusert, men ved delvis nedstenging vil eleven kunne komme til skolen puljevis og ha kombinasjon av hjemmeskole og skole til ulike tider
 • Avstand kan bli økt til 2 meter
 • Hjemmeskole
 • Endrede oppmøtetider er ikke aktuelt på grunn av skyssituasjonen
 • Leie av tilleggsareal er ikke aktuelt
 • Vikarer og ekstra bemanning er ikke nødvendig, men det foreligger plan om ansvarsfordeling og delegasjon.
 • Kantine og servering blir stengt
 • Nødvendig utstyr (pedagogisk og teknisk) – som ved grønt og gult nivå.
 • Skoleskyss har egne rutiner.
Sikre at syke ansatte og elever ikke er på skolen
 • Karantene og hjemmeskole.

Emneord:

Koronavirus