Leiinga

Rektor og leiargruppe

Siv Reidun Eide

Rektor

siv.reidun.eide@vtfk.no

95854292

35919702

Rektor er øvste leiar og den administrative og faglege leiaren på skulen. Rektor har ansvaret for alle interesser i skulesamfunnet.

Rektor leiar også Vest-Telemark ressurssenter

Avdelingsleiarar

Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Avdelingsleiar pedagogisk støtte

birgit.olsnes@vtfk.no

92884024

Studieleiar har ansvar for vitnemål, elevinntak, all kartlegging, marknadsføring, Pocket-ID, DKS, solidaritetsaksjon, kompetanseutvikling og det pedagogisk utviklingsarbeidet.

Vidare ligg også følgjande ansvarsområde pr. no til denne stillinga; IKT-rådgjevar, HMS og beredskap, VIS-ansvarleg og koordinator for yrkesmessa.

Lars Ramdal Kleve

Avdelingsleiar Yrkesfag

lars.kleve@vtfk.no

48006639

Avdelingsleiar for yrkesfag har ansvar for alle tre avdelingane; Teknikk og industriell produksjon (TIP), Helse- og oppvekstfag (HO) og Elektrofag (EL). Han er personalansvarleg for alle lærarar som høyrer til dei tre avdelingane. 

Har du spørsmål eller utfordringar som gjeld den utdanninga du går på, klassen din eller faga du har, så kan avdelingsleiar vere den du går til først for å få råd og rettleiing. 

Talleiv Metveit

Avdelingsleiar administrasjon

talleiv.metveit@vtfk.no

95707272

35919705

Åsne Berge

Avdelingsleiar Studiespesialisering

aasne.berge@vtfk.no

95878252

Personalansvar for lærarar i Realfag, Språk og Samfunnsfag.

Har du spørsmål eller utfordringar som gjeld den utdanninga du går på, klassen din eller faga du har, så kan avdelingsleiar vere den du går til først for å få råd og rettleiing. 

Dette skuleåret ligg også ansvar for fagval på studiespesialisering og eksamen til denne stillinga.