Nome videregående skole

Vil du bli agronom?

Vi starter kurs Voksenagronom høsten 2024. To-årig, deltid og samlingsbasert. Søknadsfrist 3. Mai 2024. Klikk her for mer info, og lenke til søknadskjema!

Nå er det straks tid for karrieredager og praksiskurs

Karrieredager og praksiskurs på Nome!

Både avd. Lunde og avd. Søve har karrieredager og praksiskurs i uke 17.                                                        Klikk her for mer informasjon om hvor, når, og hva!

Er det noe som påvirker skolehverdagen din negativt? Vi vil gjerne bistå deg, uansett årsak eller hvor du er i opplæringsløpet ditt. På disse sidene har vi samlet en god del ressurser som vi håper kan hjelpe deg videre.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.