Fagskolen Frukt og bær

For deg som interesserer deg for, eller jobber innen frukt-og bærnæringen!
Jordbæråker
Foto: GettyImages

En fagskole for fremtidens frukt- og bærproduksjon i Norge. Regjeringen har som mål å øke produksjonen av norsk mat, og å fremme kortreist og bærekraftig landbruk.

Fagskolen Frukt og bær vil bidra til å nå disse målene ved å utdanne landbruksentreprenører og fremme dyrking og høy kvalitet av norskprodusert frukt og bær. Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en vitig utviklingsfase, fokus på lokal og bærekraftig produksjon øker produsentens muligheter. Kunnskap og kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap er viktig for å gripe mulighetene. Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner, dette dikrer nærhet til landbrukets behov. 

Målet med utdanningen

Styrke kunnskapen om produksjon, foredling, økonomi, kvalitet og omsetning av frukt, bær og most- og sider gjennom hele verdikjeden. 

Studieprogrammet

Studiet består av 8 ulike emner som kan bygges sammen til en fagskoleutdanning på 60 studiepoeng. For å få en fagskolegrad med vitnemål innen frukt og bær må alle fellesemner i studiet være gjennomført og godkjent, sammen med en av 3 fordypninger. 

Du kan ta enkeltemner, dette må søkes på gjennom lokalt opptak direkte til skolen. Hvert bestått emne gir studiepoeng og dokumenteres gjennom karakterutskrift fra Fagskolen Innlandet.

Studiested: Studiestedene fordeles mellom Hjeltnes i Hardanger og Søve i Telemark.

 

«Dette vil bidra til å sikre nødvendig og tilstrekkelig kompetanse hos både nye og eksisterende frukt- og bærprodusenter»

- Gartnerhallen

imagensdi.png

«I en vekststrategi for denne næringen står kompetanse sentralt»

- Norsk Gartnerforbund

 

Aktuelle områder for fordypning:

  • Fruktdyrking (20stp.)
  • Bærdyrking (20stp.)
  • Most- og siderproduksjon* (20stp.)

Utdanningen har følgende fellesemner:

  • Planteproduksjon (8stp.)
  • Marked, kommunikasjon og verdiskaping (12stp.)
  • Klima, miljø og energi (5stp.)
  • Driftsledelse og økonomi (10stp.)
  • Viderefordeling av frukt og bær (5stp.)

 

Oppstart: Høsten 2024

Progresjon: Nettbasert med samling over 2 år

Antall semestre: 4 

Studiepoeng 60

 

 

Ønsker du å ta Pommelierutdanning på 30stp. kan det bygges på frukt- og bærstudiet. Ta kontakt med Fagskulen Vestlandet på epost: fagskulenvestland@vtfk.no

imageo7wjq.png 

Scan koden og les mer om studiet og opptakskrav!

 

imageds2m.png

Scan koden om du har spørsmål og ønsker kontaktinformasjon til skolen!

blobid0.png

 
   

Publisert: 13.03.2023 Oppdatert: 23.05.2024 kl.12:41