Eksamen på Nome vgs

Skolen har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

 

Inger Haugland

Assisterende kontorleder og eksamensansvarlig

inger.haugland@vtfk.no

48287526

Gerda Røland Forberg

Eksamensansvarlig

gerda.forberg@vtfk.no

35918800

Eksamensansvarlig

Gerda Røland Forberg

E-post: gerda.forberg@vtfk.no

Telefon: 35 91 88 01

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14