Bygg- og anleggsteknikk

Er bygg- og anleggsteknikk noe for deg?

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • snekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Liker du å være ute?

Er du kreativ og liker variasjon?

Liker du å ta i et tak og se konkrete resultater av arbeidet du gjør?

Da kan Bygg- og anleggsteknikk være midt i blinken for deg!

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

For å lykkes innen bygg- og anleggsteknikk bør du like å arbeide med praktiske oppgaver, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever tett samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper.

På vg1 har du programfagene «Arbeidsmiljø og dokumentasjon», «Praktisk yrkesutøvelse» og «Yrkesfaglig fordypning» (YFF). I faget YFF er elevene ofte utplassert i bedrift eller de er på byggeplasser i nærområdet der skolen har påtatt seg «ekte» arbeidsoppdrag. Hensikten er at du får prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag og at du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i aktuelle yrker. Det skal gjøre det lettere for deg å velge riktig vg2 og lærefag når den tid kommer.

I programfagene lærer du om:

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • klima og teknologi
 • bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

I tillegg har elevene fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Fellesfaglærerne yrkesretter deler av fagene sine slik at undervisningen blir mer relevant og forbereder deg på arbeidslivet.

Skolehverdagen på avdeling Lunde er fra 08.00-15.00.

Timeplanen legges sånn at elevene har hele dager med programfag som brukes til praktisk arbeid.

Som elev på dette utdanningsprogrammet deltar du i produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Eksempler på yrker er maler, murer, tømrer, rørlegger, anleggsgartner, anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfagarbeider, asfaltør, stillasbygger, taktekker eller blikkenslager.

Etter vg1 Bygg- og anleggsteknikk har du tre valg på Nome videregående skole:

 1. Vg2 Anleggsgartner
 2. Vg2 Anleggsteknikk
 3. Vg2 Tømrer

Vg2 Anleggsgartner

Nome videregående skole er den eneste skolen i Telemark som utdanner anleggsgartnere. Hovedoppgaven er å skape fine uterom ved blant annet å opparbeide og vedlikeholde hager, parker, torg, lekeplasser, kirkegårder og idrettsanlegg. Anleggsgartnere kan også bygge og vedlikeholde mindre veier, trapper, murer og gjerder.

Du lærer om planter, stein- og treprodukter og arbeidsoppgavene varierer mye med årstidene. For å trives med dette arbeidet er det viktig at du er glad i å jobbe ute og at du liker å bruke kroppen i fysisk arbeid. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes, ha estetisk sans og være kreativ. Du må også ha interesse for utstyr og maskiner. Skoleåret starter med et 40 timers sikkerhetskurs. Dette er et lovpålagte kurs du må ha før du kan få praktisk opplæring og sertifikat.

Alle elever som fullfører vg2 Anleggsgartner og tilfredsstiller gitte krav er garantert læreplass hos en av skolens samarbeidsbedrifter etter to år på skole!

Vil du vite mer om hva en anleggsgartner gjør, ta en titt på Jobbute.no og ta gjerne testen som viser om dette kan være noe for deg. Til testen

Vg2 Anleggsteknikk

Velger du VG2 anleggsteknikk kan du etter endt skolegang og 2 år som lærling ta fagbrev som anleggsmaskinfører, veg- og anleggsarbeider, banemontør eller innen fjell og bergverksfag, asfaltfag og brønn- og borefag.

For å komme inn på Vg2 Anleggsteknikk må du ha bestått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Teknologi- og industrifag. Du må være interessert i håndtering og vedlikehold av maskiner og du lærer også om arbeidsplanlegging, nivellering og stikking, sprengning, masseberegning, kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg.

Skoleåret starter med et 40 timers sikkerhetskurs. Vi har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet gjennom hele skoleåret.

Vg2 Anleggsteknikk på Nome videregående skole disponerer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullaster, dumpere, bulldoser og veihøvel. I tillegg har vi borerigg og annet relevant utstyr.

Etter grunnopplæringen utfører vi reelle arbeidsoppdrag for kunder i tillegg til treningsoppgaver på eget øvingsfelt. Vi påtar oss oppdrag for kommunen, lag og foreninger. For disse utfører vi også boring og sprengning som elevene under veiledning utfører. Alt dette gir en veldig relevant tilnærming til yrkeslivet.

Informasjon for elever og foresatte for elever ved Vg2 Anleggsteknikk

Vg2 Tømrer

Tømrerfaget kan være noe for deg som liker å være aktiv og ha varierte arbeidsoppgaver, ofte ute i frisk luft. Ingen dager like og hver dag byr på nye muligheter og utfordringer.

Som tømrer arbeider du ofte sammen med andre i små eller store arbeidslag. Samarbeid med andre håndverkere på byggeplassen som rørleggere, murere, malere og elektrikere er en naturlig del av hverdagen. Du kan være med på å sette opp blant annet eneboliger, garasjer, næringsbygg og boligblokker eller drive med rehabilitering og restaurering.

Du vil få godt innblikk i alt som kreves av samarbeid og planlegging for at et prosjekt skal ha riktig fremdrift og til slutt bli vellykket. Er du villig til å ta ansvar får du store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. En tømrer er ofte bedriftens ansikt utad og representerer bedriften i forhold til byggherrer, leverandører, under-entreprenører og kunder.

Skolen ønsker at elever i størst mulig grad skal arbeide med reelle arbeidsoppdrag for kunder. Det kan være for private kunder eller lag og foreninger. Vi frakter ofte elever med minibuss ut på byggeplasser der de tar del i oppføring av bygg for å gi en mest mulig praksisnær opplæring.

Her er en film fra Byggmesterforbundet som viser litt av hva en tømrer gjør og hvordan det er å være lærling i et byggmesterfirma.

Hva kan du velge etter vg2?

Fagbrev:

Du kan velge to års læretid i bedrift hvis du vil bli fagarbeider. Har du vg2 Anleggsgartnerfaget kan du bli anleggsgartnerlærling og etter vg2 Tømrer kan du søke lærling i tømrerfaget. Etter vg2 Anleggsteknikk kan du søke læretid i en rekke lærefag: anleggsmaskinførerfaget, anleggsrørleggerfaget, asfaltfaget, banemontørfaget, brønn- og boreoperatørfaget, fjell- og bergverksfaget eller veidrift- og veivedlikeholdsfaget eller vei- og anleggsfaget.

Studiekompetanse:

Du kan søke deg rett inn på vg3 Påbygg på avdeling Søve hvis du ønsker generell studiekompetanse. Da vil du være kvalifisert til å søke deg rett inn på de fleste høgskole- eller universitetsutdanninger.

Fag- og studiekompetanse:

Velger du å bli lærling har du rett til enda ett år i videregående opplæring etter bestått fagprøve. Dette 5.året kalles «vg4 Påbygging til generell studiekompetanse» og vil gi deg både yrkes- og studiekompetanse. Mange arbeidsgivere er interessert i å ansette universitet- eller høgskoleutdannede søkere med fagbrev «i bunnen».

Fagskoleutdanning:

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag. Du får høyere kvalifikasjon i faget ditt til lederstillinger og bedre grunnlag for å starte egen bedrift. Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig, driftsingeniør, salgsingeniør, lærer.

Y-veien:

Y-veien er ingeniørstudier som du kan søke deg inn på etter yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. For å bli byggingeniør trenger ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning er fjernet.

Kontakt oss

Elisabeth Ljosåk

Rådgiver på avdeling Lunde

elisabeth.ljosaak@vtfk.no

98880288

Kontortid:

               Mandag kl.11.00- til kl. 13.00.

               Tirsdag  kl.13.00. til kl. 15.00.

               Onsdag kl.08.00 til kl.15.00.

               Torsdag kl.08.00. til kl.15.00.

               Fredag etter avtale. Ta kontakt på SMS eller Teams.

Vegar Koslung

Rådgiver på avdeling Lunde

vegar.koslung@vtfk.no

97107226

Kontortid torsdager kl.08.00 til 14.00.

Bildegalleri

IMG_4389.JPGIMG_3951 (2).JPGIMG_4461.JPGIMG_4391.JPGIMG_1608.jpgIMG_1550.jpgIMG_1500.jpgIMG_1462.jpgIMG_1088.jpgIMG_1043.jpgIMG_1035.jpgIMG_1034.jpgblobid3.jpgblobid4.jpgLDHL7596.JPGblobid1.jpgKLTRE7166.JPG

En liten film fra skolehverdagen på de ulike studieretningene på avdeling Lunde

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:54