Elektrofag- og datateknologi

Er elektro og datateknologi noe for deg?

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker eller elektroreparatør
 • energioperatør eller energimontør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør
  Se alle yrker og kompetanser 

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Vg1 Elektro og datateknologi 

Velger du Elektro og datateknologi trer du inn i en spennende verden i rask utvikling der det er mulig å spesialisere seg innenfor en rekke felt.

I elektrobransjen må du kunne jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk og du bør være serviceinnstilt. Logisk tenkning og kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Utdanningsprogrammet er mer teoretisk enn mange andre yrkesfag og det fører til mange spennende yrkesmuligheter. Matematikk og fysikk er sentrale støttefag. Det å forstå grunnleggende prinsipper for elektrisitet er helt nødvendig for å kunne ivareta elsikkerhet og personsikkerhet i elektriske installasjoner. På den annen side er elektrofag også et praktisk fag som krever opplæring i praktiske ferdigheter.
Du har programfagene elektroniske kretser og nettverk, energi- og styresystemer og yrkesfaglig fordypning (YFF) i tillegg til fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.


I programfagene lærer du om:

 •  Installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • Montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • Reparasjon av elektrisk utstyr
 • Utvikling av nye elektroniske produkter
 • Konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • Sikkerhet og dokumentasjon

Skolehverdagen på avdeling Lunde er fra 08.00-15.00.

Muligheter

Utdanningsprogrammet fører til mange yrker innen prosess- eller elektrobransjen, data-, fly- eller oljebransjen, og energiverk og jernbanedrift. Eksempler på yrker er elektriker, elektroreparatør, energioperatør, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, kulde- og varmepumpemontør, automatiker eller FU-operatør (ROV-pilot). Innen elektrofagene stilles det strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Vg2 Elenergi og ekom 

Etter vg1 kan du gå på vg2 Elenergi og ekom hos oss.

Der lærer du mer om elektronisk kommunikasjon, elenergi og styresystemer. Elevene øves på selvstendighet og samarbeid med andre, både innenfor og utenfor eget fagområde. Det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet er også sentrale faktorer.

Kjerneelementene er:

 • Systemforståelse

Systemforståelse handler om kunnskap om komponenter, kretser, utstyr og maskiner. Videre handler det om hvordan disse inngår i sammensatte systemer som el- og ekominstallasjoner, kraftelektronikk og produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi. Systemforståelsen handler også om å anvende kunnskapen i faglige valg på sammensatte elektriske anlegg, utstyr og produkter.

 •  Yrkesutøvelse

Kjerneelementet yrkesutøvelse handler om å utføre helhetlige, sammensatte virkelighetsnære yrkesoppgaver på grunnlag av beregninger, målinger, tekniske underlag og regelverk. Kjerneelementet skal bidra til at elevene velger fagmessig gode løsninger på nye og eksisterende elektriske anlegg og elektriske produkter, utstyr og maskiner.

 •  Energi og miljø

Kjerneelementet energi og miljø handler om ulike former for produksjon, overføring og lagring av elektrisk energi. Videre handler det om energieffektiviserende tiltak i installasjoner, utstyr og maskiner.  Kjerneelementet handler også om valg av klima- og miljøvennlige løsninger med lav miljøbelastning og ha kunnskap om produkters miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.

 • Ekom- og datasikkerhet

Kjerneelementet ekom- og datasikkerhet handler om kunnskaper som bidrar til pålitelig og sikker overføring og lagring av informasjon i elektroniske kommunikasjonsnett og informasjonssystemer. Videre handler det om å ivareta sikkerhet og personvern i hele installasjonens og produktets livssyklus.

 • Maskin- og elsikkerhet

Kjerneelementet maskin- og elsikkerhet handler om nødvendige sikkerhetstiltak i henhold til gjeldende instrukser, internkontrollsystemer og aktuelle lover og forskrifter for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Etter vg1 kan du også søke vg2 Arbeidsmaskiner, Automatisering, Brønnteknikk, Datateknologi og elektronikk, Dronefag, Flyfag, Industriteknologi, Kjøretøy, Kulde- og ventilasjonsteknikk, Maritime fag og Ur- og instrumentmaker ved andre videregående skoler.


Etter Vg2 Elenergi og ekom har du flere muligheter


Fagkompetanse

Du kan velge to og et halvt års læretid i bedrift hvis du vil bli fagarbeider. Etter vg2 Elenergi og ekom kan du søke læreplass i ni ulike fag. Av de vanligste er Elektrikerfaget, Energimontørfaget og Signalmontørfaget.


Studiekompetanse

Du kan søke deg rett inn på vg3 Påbygg på avdeling Søve hvis du ønsker generell studiekompetanse. Da vil du være kvalifisert til å søke deg rett inn på de fleste høgskole- eller universitetsutdanninger.


Fag- og studiekompetanse

Velger du å bli lærling har du rett til enda ett år i videregående opplæring etter bestått fagprøve. Dette 5.året kalles «vg4 Påbygging til generell studiekompetanse» og vil gi deg både yrkes- og studiekompetanse. Mange arbeidsgivere er interessert i å ansette universitet- eller høgskoleutdannede søkere med fagbrev «i bunnen». 


Fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag. Du får høyere kvalifikasjon i faget ditt til lederstillinger og bedre grunnlag for å starte egen bedrift. Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.


Y-veien

Y-veien er ingeniørstudier som du kan søke deg inn på etter yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. For å bli elektroingeniør trenger ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning er fjernet.

Kontakt oss

Portrettbilda av Arne M.Hansen-Krone
Arne Martin Hansen- Krone

Avdelingsleder pedagogisk støtte for Elektro avdeling Lunde

arne.hansenkrone@vtfk.no

911 30 710

35 91 88 08

Vegar Koslung

Rådgiver på avdeling Lunde

vegar.koslung@vtfk.no

97107226

Kontortid torsdager kl.08.00 til 14.00.

Elisabeth Ljosåk

Rådgiver på avdeling Lunde

elisabeth.ljosaak@vtfk.no

98880288

Kontortid:

               Mandag kl.11.00- til kl. 13.00.

               Tirsdag  kl.13.00. til kl. 15.00.

               Onsdag kl.08.00 til kl.15.00.

               Torsdag kl.08.00. til kl.15.00.

               Fredag etter avtale. Ta kontakt på SMS eller Teams.

Bildegalleri

20201001_095528.jpgEl.jpg121590980_366310914413773_1245628033555289501_n.jpg

En liten film fra skolehverdagen på de ulike studieretningene på avdeling Lunde

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:54