Teknologi- og industrifag

Gruppe med elever

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Vg1 Teknologi og industrifag

Du som velger teknologi og industrifag bør du ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne jobbe selvstendig og samarbeide med andre. Det er også en fordel å være interessert i ny teknologi.

Elevene har programfagene konstruksjons- og styringsteknikk, produksjon og tjenester, produktivitet og kvalitetsstyring og yrkesfaglig fordypning (YFF) i tillegg til fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.

I programfagene lærer du om:
- produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
- innføring i CNC og programmering
- maskinering og sveising
- bruk av maskiner og produksjonsutstyr
- helse, miljø og sikkerhet

I faget «Yrkesfaglig fordypning» (YFF) kan du velge å fordype deg i f.eks. sveising, CNC eller kjøretøy. Deler av faget gjennomføres ved utplassering i bedrift. Skolehverdagen på avdeling Lunde er fra 08.00-15.00. Elevene har hele dager med programfag i skolens verksted. Elevene avspaserer ca. én dag pr. måned som kan benyttes til f.eks. kjøretimer, legetimer eller lignende.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, der det å jobbe etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig. Eksempler på yrker er sveiser, industrimekaniker, platearbeider, CNC-operatør, verktøymaker, anleggsmaskin- eller landbruksmaskinmekaniker, bilskadereparatør, bilmekaniker, billakkerer, bore- eller brønnoperatør og matros eller motormann.

Hva er veien videre etter vg1 Teknologi og industrifag?
Etter vg1 kan du gå på vg2 Industriteknologi eller vg2 Anleggsteknikk hos oss. Fra høsten -21 tilbyr skolen også vg3 Anleggsmaskinmekaniker. Det finnes mange programområder som du kan søke på andre videregående skoler, blant annet Vg2 Arbeidsmaskiner, Kjøretøy, Bilskade, lakk og karosseri, Kjemiprosess og laboratoriefag, Maritime fag og Transport og logistikk.

Vg 2 Industriteknologi

Liker du å skru og reparere maskiner og utstyr? Programområdet industriteknologi forbereder deg for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Elevene har programfagene teknologi og vedlikehold, i tillegg til yrkesfaglig fordypning (YFF). 
Her lærer du å sveise, dreie, frese, smi, herde og lage deler til mange ulike formål. Du lærer hvordan maskinene styres med elektro, pneumatikk og hydraulikk. Vi bruker CNC-styrte og manuelle maskiner for å lage ting etter tegninger som vi har tegnet i tegneprogram eller i egne skisser. Du får innsikt i produksjonsplanlegging, produksjonsprosesser, automatisering og programmering av roboter. Videre lærer du om maskiner, produksjonsutstyr, kjøretøy og transport og om kjemiske prosesser og kjemiteknikk. Helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse står sentralt. 

Mulighetene etter Vg2 Industriteknologi

Fagkompetanse

Du kan velge to års læretid i bedrift hvis du vil bli fagarbeider. Etter vg2 Industriteknologi kan du søke læreplass i over 30 fag! De vanligste lærefagene er CNC-maskineringsfaget, industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, platearbeiderfaget og sveisefaget. 

Studiekompetanse

Du kan søke deg rett inn på vg3 Påbygg på avdeling Søve hvis du ønsker generell studiekompetanse. Da vil du være kvalifisert til å søke deg rett inn på de fleste høgskole- eller universitetsutdanninger.

Fag- og studiekompetanse

Velger du å bli lærling har du rett til enda ett år i videregående opplæring etter bestått fagprøve. Dette 5.året kalles «vg4 Påbygging til generell studiekompetanse» og vil gi deg både yrkes- og studiekompetanse. 


Fagskoleutdanning

Etter bestått fagprøve kan du søke fagskoleutdanning. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang, og som fagskoleingeniør kvalifiserer du til arbeid med utvikling og ledelse av produksjon og vedlikehold i industrien. Du kan bli prosjektingeniør eller inspektør, jobbe med salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer eller som faglærer i videregående skole og fagskole.


Ingeniørutdanning

Fagarbeidere kan søke opptak til ingeniørutdanning gjennom Y-veien (yrkesfaglig vei til høyere utdanning). Med yrkesfaglig bakgrunn stiller du godt rustet for innholdet i studiet, og som ferdig ingeniør blir du meget attraktiv på arbeidsmarkedet. Maskiningeniører arbeider med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkt og tjenester. De arbeider også mye med design for å bedre funksjonaliteten og effektiviteten til teknologien. 

Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på maskiner som brukes på byggeplasser. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere, dosere, veihøvler og traktorgravere.
 
Anleggsmaskinmekanikeren har et fysisk yrke som er utfordrende, sosialt og i stadig utvikling. Du kan jobbe i private og offentlige bedrifter, hos anleggsmaskinforhandlere eller i maskinverksteder.
Du lærer om feilsøking, reparasjon, testing og vedlikehold av anleggsmotorer og -utstyr. Du skal kunne jobbe med modifisering av anleggsmaskiner og med transmisjon, drivverk, hydrauliske og elektriske anlegg, bremser, styring, belter og understell. En viktig del av jobben er å kommunisere med kunder og kollegaer og å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som skal gjøres. Det er viktig at du kan utføre arbeid effektivt og nøyaktig.

Utdanningen er 4-årig, men skiller seg fra de fleste andre yrkesfaglige opplæringsløp ved at du går tre år i skole og ett år som lærling i bedrift.

For å søke dette programområdet må du ha bestått vg1 Teknologi og industrifag (tidligere Teknikk og industriell produksjon-TIP) eller vg1 Elektro og datateknologi (tidligere Elektrofag) og vg2 Arbeidsmaskiner eller tilsvarende. Vg 2 Arbeidsmaskiner tilbys ved Vest-Telemark vgs og Thor Heyerdahl vgs.
Du bør være praktisk anlagt, like å jobbe med hendene og være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk.

Kontakt oss

Guro Kylling

Avdelingsleder pedagogisk støtte fellesfag, avdeling Søve

guro.kylling@vtfk.no

971 49 127

Elisabeth Ljosåk

Rådgiver på avdeling Lunde

elisabeth.ljosaak@vtfk.no

98880288

Kontortid:

               Mandag kl.11.00- til kl. 13.00.

               Tirsdag  kl.13.00. til kl. 15.00.

               Onsdag kl.08.00 til kl.15.00.

               Torsdag kl.08.00. til kl.15.00.

               Fredag etter avtale. Ta kontakt på SMS eller Teams.

Vegar Koslung

Rådgiver på avdeling Lunde

vegar.koslung@vtfk.no

97107226

Kontortid torsdager kl.08.00 til 14.00.

Bildegalleri

IMG_5504.JPGIMG_5369.JPGIMG_2473.JPGIMG_2471.JPGIMG_2465.JPGIMG_2405.JPG

En liten film fra skolehverdagen på de ulike studieretningene på avdeling Lunde

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:58