Voksenagronom Telemark

Vårt 2-årige Agronomkurs er tilpassa voksne som er i jobbsituasjon og som ønsker kunnskaper om landbruk og formell kompetanse som Agronom. Etter fullført kurs vil deltakere få Vitnemål for Agronom.
Undervisning ute i en hage

Voksenagronom

Det blir oppstart av Voksenagronom høst 2024. Søknadsfrist: 3.mai 2024. Bildet over er fra en av flere befaringer som gjennomføres i studiet.

Det blir 2-dagers-samlinger på Nome vgs, Avd. Søve en fredag/lørdag hver måned, der innholdet blir en kombinasjon av undervisning i klasserom og evt. befaringer/ekskursjoner ute. Totalt vil det være 20 samlinger i denne formen. Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver knyttet til hver samling.

2-dagers-samlingene har følgende tider, ofte første helg hver måned:

  • Fredag 16:00 – 21:00
  • Lørdag 9:00 – 16:00

I tillegg til 2-dagers-samlingene vil det være praksisdager knyttet til de ulike fagene. Det er planlagt 16 praksisdager i løpet av de 2 årene. Deltakerne blir her delt i mindre grupper. Disse praksisdagene kan organiseres sammen med de ordinære samlingene, eller de kan legges delvis på kveldstid. Dette vil vi avtale i samarbeid med deltakerne.

Det er satt en nedre aldersgrense på 25 år for Voksenagronom. Dette skyldes at kurset skal være forbeholdt voksne.

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist til oppstart av nytt studie ved Nome vgs avd. Søve blir våren 2024.
Søknad om opptak sendes digitalt direkte til skolen, via lenke på denne siden.

Søknadsfrist var 3. mai 2024. Vi har venteliste for opptak. 
Søknad om opptak sendes digitalt direkte til skolen.
Lenke til søknadskjema

Digitalt søknadskjema krever innlogging via ID-porten.

Ved spørsmål om søknad ta kontakt med Irene Ingvaldsen, epost irene.ingvaldsen@vtfk.no  eller mobil 909 52 074

Kursinnhold

Kursinnholdet tilsvarer de læreplanene som gjelder for programfagene for Vg2 Landbruk og Gartneri og for Vg3 Landbruk.

For Vg2 Landbruk og Gartneri inngår det to obligatoriske fag: Produksjon og tjenesteyting, og Forvaltning og Drift.

Se link under for læreplanene for programfagene i Vg2 Landbruk og Gartnernæring:

Læreplan i felles programfag for Vg2 Landbruk og Gartnernæring

For Vg3 Landbruk inngår det tre obligatoriske fag: Plante- og Husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap

Se link under for læreplanene for programfagene i Vg3 Landbruk:

Læreplan i felles programfag Vg3 Landbruk 

I tillegg til de tre obligatoriske fagene i Vg3, skal det velges to av følgende 4 fag:

Læreplan i Maskiner og teknologi i landbruket

Læreplan i Økonomi og Driftsledelse

Læreplan i Økologisk Landbruk

Obligatorisk Eksamen

Alle innleveringer til Voksenagronom må være godkjent for å få avlagt eksamen.

April 2025 avholdes en tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene fra Vg2.

Februar/Mars 2026 avholdes en tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene fra Vg3.

Mai 2026 avholdes i tillegg en skriftlig eller muntlig eksamen i et av de 2 valgfrie programfagene.

Realkompetansevurdering

De fleste av våre deltakere har erfaring fra landbruk, og de må gjennomføre en Realkompetansevurdering for å dokumentere at de innehar kunnskaper og ferdigheter tilsvarende programfagene på Vg1 Naturbruk. Vi vil gjennomføre en Realkompetansevurdering av deltakerne, helst før oppstart av Voksenagronomkurset.

Se lenke under for læreplaner for programfag Vg1 naturbruk

Læreplan for programfag Vg1 naturbruk

Vi underviser ikke i fellesfagene (norsk, engelsk osv.) som inngår i Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og Gartneri, da våre deltakere forutsettes å ha minst generell studiekompetanse fra før, eller minst 5 års yrkeserfaring. Dette gir fritak for fellesfag i en yrkesutdannelse.

Referanser fra tidligere elever

Les om erfaringene fra to av våre tidligere elever

Bondebladet September 2010:

Se artikkel om Jon Søli i Bondebladet 2010

Kanalen April 2016:

Se oppslag Kanalen april 2016

Kontaktinformasjon

Interesserte til Voksenagronom bes ta kontakt med

Irene Ingvaldsen, epost irene.ingvaldsen@vtfk.no  eller mobil 909 52 074

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 03.06.2024 kl.08:42