Aktiviteter og prosjekter

Nome videregående skole er involvert i en rekke spennende aktiviteter og prosjekter. Under finner du en utfyllende oversikt over disse.

AKTIVITETER

Den kulturelle skolesekken - dks

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken 

 

Yrkesmesse 

Yrkesmesse ved avdeling Lunde vil være en arena hvor vi får besøk av våre samarbeidspartnere, lærling-bedrifter og opplæringskontorene.  

 

Åpen Skole 

Avdeling Søve og avdeling Lunde arrangerer Åpen skole en gang i året.  
Dette er et arrangement som inviterer elever og foresatte til skolen for å få et innblikk i hva som foregår her og hvordan hverdagen er for elevene.  

 

Minidyrsku 

Dette har vært en lang tradisjon på Søve! I 2022 var det 20-års jubileum for arrangementet.  

Minidyrskuen er et arrangement for hele familien hvor man kan hilse på dyra, barneridning, se på og prøve skogsmaskiner, spise masse god mat, og kikke på diverse utstillingsboder og informasjonsboder.  

Her er alle søveelevene involvert på ulike arenaer. 

Dette er et svært populært arrangement med overkant av 3000 besøkende årlig.  

 

InNome - skaperverksted 

Skaperverkstedet er et fritidstilbud i samarbeid med Ung i Nome. Her kan de som vil komme til skolen for å drive med diverse aktiviteter med spesiell vekt på teknologi i form av blant annet VR, gaming, 3Dprinting, simulator m.m.  

Det er også mulighet for bordtennis, frisbeegolf, brettspill og lignende.  

Poenget med InNome er å skape en arena hvor ungdom kan lære mer om, og få en større interesse for teknologi sammen med andre. Og samtidig skape en sosial og kreativ plass å samles. 

Hvis du legger til innomeskaperv på snapchat vil du få et større innblikk i hva som skjer både her og på skaperverkstedet!

 

InNome - Mekkeverksted 

Mekkeverkstedet er et fritidstilbud også i samarbeid med Ung i Nome. Ungdom som liker å skru og fikse på ting og tang kan komme til Nome vgs. avdeling Lunde, for å bli kjent, lære å skru, være sosiale og samtidig drive med noe man synes er gøy!

Her blir man kjent med Stig Nygaard som er lærer på TEK ved Nome vgs. Hvis du legger til innomeskaperv på snapchat vil du få et større innblikk i hva som skjer både her og på skaperverkstedet!

 

PROSJEKTER

Liv og Røre

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bidra til bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark. 

Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida. 

Her kan du lese mer om Liv og Røre på helse- og oppvekstfag 

 

VR2020 (2020-2023) – Erasmus+ 

Prosjektet går ut på bruk av Virtual Reality (VR) i programfag yrkesfag. 

Dette er i samarbeid mellom Nome vgs, RIVERIA, Joensuu, Finland og TKNIKA, San Sebastian, Spania. Dette prosjektet er initiert av Nome vgs. og er organisert av oss. Fra oss er det med lærere fra Elektro, Helse og oppvekstfag, FBIE og Teknologi. Formålet er å gjøre det enklere for lærere i programfag å ta i bruk VR som et verktøy i undervisningen.  

 

Dyslexia Compass (2020-2022) Erasmus+ 

Prosjekt har som formål å finne ut hvordan dysleksi blir oppdaget og hvilke hjelpemidler som brukes i forskjellige europeiske land. Og hvordan vi på beste måte kan finne best mulig måte å oppdage og hjelpe elever med dysleksi.  

Dette er et samarbeid mellom York Associates lnternational Ltd, York, UK, Babel Idioma y Cultura, Malaga, Spania, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA, Timisoara, Romania og Omolab komunikacije d.o.o., Zagreb, Kroatia. 

Prosjektet er initert og organisert av York Assicates, UK. 

Vi har hatt med lærer på elektro i dette prosjektet.                                                                  Mer informasjon kan man finne her     

 

Digi skills (2022-2023) – Erasmus+ 

Prosjekt har som formål å finne de beste verktøyene og den beste praksisen for å gjennomføre undervisning i klasser hvor elevene enten har hjemmeskole (fjernundervisning) eller hvor noen er på skolen og noen hjemme (hybridundervisning).

Prosjektet er et samarbeid mellom OSAO, Oulu, Finland (koordinator), IES COTES BAIXES, Alcoy, Spania og NOME VGS, Nome, Norge. 

Initiert og organisert av OSAO, Finland. 

Her hadde vi med oss lærere fra elektro og naturbruk. 

 

Sustainable Entreprenourship (2022 – 2024) - Nordplus 

Prosjektet har som formål å fremme bærekraftig entreprenørskap 

Et samarbeidsprosjekt og elevutvekslingsprogram mellom frisørelever hos oss og elever fra RIVERIA, Joensuu, Finland og Ida-Virumaa, Sillamäe, Estland 

Nordplus er en nordisk støtteordning for å fremme samarbeid i Norden og Baltikum 

 

Andre internasjonale prosjekter

Mobilitet for lærere og elever (2023 – 2027) – Erasmus+ 

Fra og med høsten 2023 har vi mulighet til å sende elever og lærere på diverse opphold i utlandet. 

Elever kan være i praksis hos partnerskoler og/eller bedrifter i utlandet. 

Ansatte kan dra på jobbskygging. Dette er noe vi har akkreditering til fram til 2027. 

 

EfVET  - European forum of Vocational Education and Training – (fra 2018)  

Høsten 2018 meldte vi oss, som første norske institusjon, inn i EfVET. I dag er det ni norske medlemsorganisasjoner. 

Dette er en forening hvor vi kan være med å påvirke utdanningspolitikken innen yrkesfag i hele EU/EØS området. 

Dette er organisasjonen for nettverksbygging og samarbeid om å dele de gode eksemplene 

 

The European vocational skills week (2019) 

Høsten 2019 ble vi invitert til den europeiske yrkesfagsuken i Helsingfors. 

En uke med søkelys på fag- og yrkesopplæring.

Av:

Tone Y. Nordh

Publisert:

05.10.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.14:32