VO Helsearbeider

VO helsearbeiderfag

Dette er et fleksibelt utdanningstilbud for voksne med svært ulik bakgrunn ved Nome vgs. avdeling Lunde. Alle skal søke på www.vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars.

 For å logge seg inn, må man bruke minID eller bankbrikke.

Klikk på fanen «voksenopplæring-realkompetansevurdering» og følg anvisningene.

Komprimert løp

Vi tilbyr et komprimert, fleksibelt kurs som er tilrettelagt for den enkelte elev Vi tar ikke alle faga på en gang.

Vi innkaller søkerne til en samtale med oss og tilbyr en realkompetansevurdering. (Les på vigo.no hva det innebærer.) I samarbeid med søkerne legger vi opp utdanningsløpet, hvor mange skoledager pr. uke og hvor lang tid utdanningen vil ta.

Alle som ikke tidligere har fullført videregående opplæring i Norge eller hjemlandet sitt, og er 25 år eller eldre, har voksenrett. Når vi har ledige plasser på kurset, kan vi også tilby søkere uten voksenrett plass.

Tirsdag og onsdag har vi fellesfag. (matematikk, naturfag, norsk, engelsk og samfunnsfag) Du kan søke fritak for fellesfag hvis du har gjennomført dem tidligere.

Torsdag og fredag har vi programfag og mandag har vi yrkesfaglig fordypning. (YFF) Programfag består av

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving
  • YFF

Dersom du ikke har arbeidserfaring fra helsesektoren, blir du på mandager utplassert i praksis. Dette blir bestemt etter at den enkelte elev er vurdert. Vi har også en del arrangementer i kommunene gjennom «livsglede for eldre»

Skoledagen starter kl. 09, og vi har 6 timer/dag.

Kontakt oss for mer informasjon

Trine Olaug Amundsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte FBIE og helse- og oppvekstfag avdeling Lunde

trine.olaug.amundsen@vtfk.no

913 24 579

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 06.10.2023 kl.15:05