Informasjon for elever og foresatte ved Vg2 Anleggsteknikk

 

 

 Skolen vil informere dere om undervisningsopplegget til våre 3 klasser i Vg2 anleggsteknikk.

 

 

Sikkerhetskurs for Masseforflytningsmaskiner (40 timer), er obligatorisk for å ha lov til å kjøre anleggsmaskiner. Dette blir avholdt på skolen ved oppstart.

 

 

Undervisningen videre foregår på følgende måte:

 

  • 3 dager i uken er det praktisk opplæring og 2 dager teori.
  • Den praktiske delen er inndelt i perioder på 3 uker der eleven er utplassert 2 uker og har praksis på skolen den tredje uken.
  • Dette blir fordelt slik at utplassering foregår enten mandag – onsdag eller onsdag – fredag, altså før eller etter helg.

 

 

Undervisningen er avhengig av at elevene skaffer seg en bedrift å være utplassert i. Dette er en forutsetning for å oppnå tilfredsstillende opplæring i faget. Det er viktig å informere bedriften om at eleven skal være med på alt relevant arbeid, men nødvendigvis ikke maskinkjøring. Skolen skriver avtale og følger opp eleven ute i bedriften. Elevene er selv ansvarlig for å skaffe seg utplasseringsbedrift knyttet til anleggsbransjen. Det er meget viktig at dette er ordnet til skolestart.

 

Utplassering er en fin mulighet for eleven å vise seg frem til bedrift med tanke på en eventuell lærlingeplass og dette starter vanligvis i midten av september.

 

 

Skolen vil etter inntaket i august legge ut mer informasjon vedr. skolestart på skolens hjemmeside.

 

 

 

Spørsmål kan rettes til kontaktlærerne

 

Bjørn N. Flaatten 951 43 269, Trygve Kåre Bergland 476 29 222

evt. avdelingsleder Knut Martin Tovslid 901 22 406.

 

 

Publisert:

08.08.2022

Oppdatert:

08.08.2022 kl.11:22