Porsgrunn videregående skole

I fokus

Smilende elev som sitter ved en pc

Husk å søke videregående!

Frist for elever og lærlinger er 1. mars. Trenger du spesiell behandling av søknaden din, er fristen 1. februar. Søk på vigo.no

Informasjonsfilm om PVS

I denne filmen blir du nærmere kjent med oss og hvilke tilbud skolen har. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender