Inntak og skoleplass

På denne siden vil du finne svar på de vanligste spørsmål som dukker opp i forbindelse med skoleplass og inntak i videregående skole.
Ung kvinne leser et dokument
Klar for skolestart

Inntakskontoret

Har du spørsmål knyttet til din opplæring eller spørsmål om nettstedet vigo.no, kan du kontakte inntakskontoret i hjemfylket ditt.

Avdeling for videregående opplæring Inntak

Postadresse Postboks 2844, 3702 Skien
Telefon 35 91 73 70
 

Mer informasjon fra inntakskontoret/Opplæring i skole

Porsgrunn videregående skole

Kontaktperson

Bilde av Jan Freddy Gusfre
Jan Freddy Gusfre

Avdelingsleder skoleadministrasjon

jan.freddy.gusfre@vtfk.no

913 76 669

Søknadsfrister inntak

  • 1. februar inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling.
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere
  • Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntakskontoret.
  • 1. juli - Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark hvis du i søknaden har krysset av for flyttet til Vestfold og Telemark. 
  • 1. juli - registrere forhåndssvar på Vigo.no

Hovedinntak i juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret og publiseres kl. 08:00. Dette skjer den første uka i juli. Inntaket er for ordinære og individuelle søkere med ungdomsrett. Søkerne mottar SMS, og må svare på skoleplass/venteplass innen to uker. Søkeren risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis søkeren ikke overholder svarfristen. Søkere som har registrert forhåndssvar trenger ikke å registrer flere svar på sin søknad, med mindre de ønsker å si nei til skoleplass eller venteplass.

Søkere med rett til Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse etter §3-1 blir med i hovedinntaket. 

Sisteinntak i august

Sisteinntak utføres av inntakskontoret den første uka i august. I dette inntaket tas også voksne søkere med. Hvis du ikke ønsker skoleplassen, gi Porsgrunn videregående skole beskjed. Send e-post til Jan Freddy Gusfre.

Før siste inntaket sender inntakskontoret purring til de søkere som ikke har svart.

Svar

Vigo er nettstedet for søking til videregående skoler. Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din.

Svar på tilbud om plass

Ventelister

Porsgrunn videregående skole mottar ajourførte ventelister 3. august. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket, og vi følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing fra 913 76 669 - inntaksansvarlig Jan Freddy Gusfre.
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post. Ta kontakt med oss så snart som mulig. 
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt.

Erfaringsmessig skjer det ikke på ventelistene før skolestart. Det kan oppleves som lenge å vente, men vær tålmodig - det jobbes kontinuerlig med å kontakte de som står på venteliste. 

Hvis du ønsker å bli registrert på ny vensteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post  til Jan Freddy Gusfre. Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. 

Inndeling av grupper

Alle elever har fått tildelt gruppe ved skolestart. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående gruppene i forkant.

Vi gjør ikke endringer i gruppene på forespørsel.

Publisert: 06.07.2020 Oppdatert: 26.01.2023 kl.13:55