Studiespesialisering

Du sikter mot høyere utdanning etter videregående. Du liker og interesserer deg for teoretiske fag, og vil lære mer om samfunnet. På studiespesialisering jobbes det både selvstendig og i grupper, og det trenes på å arbeide strukturert og ta ansvar for egen læring.
Fire elever jobber på PC

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Studiespesialisering ved Porsgrunn videregående skole

Alle som gjennomfører tre år studiespesialiserende videregående skole får generell studiekompetanse.

Generell studiekompetanse 

Det formelle opptakskravet til høyere utdanning ved høgskole eller universitet, er generell studiekompetanse. Når du fullfører tre år på studiespesialisering blir du kvalifisert for de fleste studier. 

Spesiell studiekompetanse

Enkelte studier krever at du har tatt bestemte fag. Det vanligste er et krav om realfag, og det er gjerne det man kaller spesiell studiekompetanse. Full fordypning i realfag kan du bare velge på utdanningsprogrammet studiespesialisering.

Studieløpet studiespesialisering

Det første året er likt for alle elevene. Andre og tredje år velger du dine programfag, enten innenfor «språk, samfunn og økonomi» eller realfag. Du må velge tre programfag i tillegg til matematikk (2P, R1 eller S1). Minst to av fagene må være fra samme programområde. To av fagene fra samme programområde må du fordype deg i, og ta begge årene.

Generell informasjon studieforberedende program Vg1

Studiespesialiserende fellesfag

Det første året har du bare fellesfag - norsk, naturfag, matematikk, geografi, samfunnskunnskap, engelsk, fremmedspråk og kroppsøving. I matematikk velger du enten 1P – praktisk matematikk eller 1T – teoretisk matematikk, og i fremmedspråk velger du enten tysk, spansk eller fransk.  Informasjon om matematikk og fremmedspråk.

Programfag

På Porsgrunn videregående har du mulighet til å velge blant mange programfag, og kan fordype deg innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Det er også mulig å velge fag på tvers av studieretninger. Programfagene du velger bør ha sammenheng med hvilken høyere utdanning du ønsker å ta.

Programfag i fremmedspråk og realfag gir deg tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Med generell studiekompetanse kan du søke om plass ved de aller fleste høyskoler og universiteter. Noen studier krever visse realfag, såkalt spesiell studiekompetanse. Derfor kan det være lurt å ha en tanke om hva du vil gjøre etter videregående før du velger fag i Vg2 og Vg3.

programfag.jpg

Informasjon om valg av programfag

 

GettyImages-997528926.jpgstudiespes2.jpgMaxEmanuelson__MAX1986.jpgMaxEmanuelson__MAX0005.jpg

Bilde av Marianne Johnsson
Marianne Johnsson

Avdelingsleder realfag og IB

marianne.johnsson@vtfk.no

984 93 439

Bilde av Kjetil Larsen
Kjetil Larsen

Avdelingsleder idrett og norsk

kjetil.larsen@vtfk.no

416 80 958

Olav Marius A.
Olav-Marius Andersen

Avdelingsleder engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag, historie og kombiløpet

olavmarius.andersen@vtfk.no

411 22 672

 

Publisert: 28.04.2020 Oppdatert: 16.01.2023 kl.10:43