Elevråd, samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

Elevrådet er et lovbestemt organ for medbestemmelse i skolen (Opplæringsloven §11-6). Elevrådet på Porsgrunn videregående skole har som målsetting å jobbe særlig med skolemiljø og elevmedvirkning skoleåret 2023-2024.

Ved Porsgrunn vgs velges medlemmer til Elevrådet ved skolestart i august. Det velges en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt i hver klasse. 

Elevrådstyret (som leder Elevrådet) velges av Elevrådet på årsmøte i mars/april. På den måten sikres kontinuitet i elevrådsarbeidet ved skolen.

Det er utarbeidet egne vedtekter for Elevrådet ved Porsgrunn vgs. Vedtektene beskriver sammensetning av Elevrådet, ulike verv, drift etc. Vedtektene blir revidert på hvert årsmøte. 

Det er viktig at elevene ved skolen opplever reell medbestemmelse. (Opplæringsloven §11-6). Dette oppnås bare gjennom et aktivt og velfungerende Elevråd, samt ansatte og skoleledelse som legger til rette for og ser verdien av dette.

Roller i elevrådstyre og skolemiljøutvalg 2023-2024

Elevrådstyret er valgt for halvannet år. Det vil si at styret vil fungere inneværende skoleår og frem til årsskifte neste skoleår.

Elevrådsstyre

 

Leder

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang 3STA

Nestleder

Fogado Medhane Semena 2ITA

Sekretær

Mina Brask Bjørgan 1FBB

Styremedlem sør

Nilas Andresen Johansen 1IKC

Styremedlem sør

Nickolai Markussen Sørbø 2KPD

Styremedlem nord

Awin Henareh 3STD

Styremedlem nord

Sebastian Hov Johansen 1STD

 

SU/SMU er valgt for inneværende skoleår.

SU/SMU

 

Leder

Sander Stoa Vådal 2KPA

Nestleder

Sebastian Hov Johansen 1STD

Representant vg1 sør

Ole Andreas Øygarden 1TIC

Representant vg1 nord

Magnus Låhne 1IDI

Representant vg2 sør

Eliza Bunjaku 2FRA

Representant vg2 nord

Meron Daniel 2IBA

Representant vg3

Awin Henareh 3STD

Referater fra SU/SMU

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 26.01.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 27.03.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 10.05.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 08.11.2023

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 27.02.2024

Saksliste og referat skoleutvalg og skolemiljøutvalg 04.04.2024

Trykk her for å gå til elevorganisasjonens egen nettside

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 09.04.2024 kl.09:56