Generell informasjon for studieforberedende program Vg1

Studieforberedende program gir deg studiekompetanse og er for deg som sikter mot høyere utdanning etter videregående.
Jente i klasserom med andre elever.
Foto: Gettyimages/Ridofranz

Er studieforberedende program noe for deg? 

Du kan:

Hva er forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse 

Det formelle opptakskravet til høyere utdanning ved høgskole eller universitet og du er kvalifisert for de fleste studier. 

Spesiell studiekompetanse

Enkelte studier krever at du har tatt bestemte fag. Det vanligste er et krav om realfag, og det er gjerne det man kaller spesiell studiekompetanse. Full fordypning i realfag kan du bare velge på utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Man velger programfag i vg2, og innen den tid vil du få mye informasjon om programfaga du kan velge. 

Fag på vg1

 • fellesfag norsk, engelsk og naturfag er obligatoriske
 • teoretisk matematikk 1T eller praktisk matematikk 1P 
 • fremmedspråk tysk (alle nivå), spansk (alle nivå) og fransk (nivå 1)

Matematikk 

1P
I matematikk 1P brukes gjerne praktiske eksempler, hvor «ekte hendelser» og situasjoner beskrives. I matematikk 1P brukes det god tid på hvert tema. Oppgavene i 1P er ofte tekstoppgaver der det å trekke ut informasjon fra tekst er en vesentlig del av oppgavene.

1T
I matematikk 1T brukes også praktiske eksempler, men her er det i tillegg matematikk som er mer abstrakt. I 1T lærer man mye nytt og progresjonen er noe raskere enn i 1P. Oppgavene i 1T har ofte mindre tekst enn oppgavene i 1P. (velgriktig.no)

VGS og etterpå


Velger du T-matte i 1. klasse kan du gå videre med R1 (realfaglig matte), S1 eller P2. Velger du P-matte i Vg1 kan du gå videre med 2P eller S1. Det skal likevel nevnes at overgangen fra 1P til S-matte kan oppleves som krevende og med mye arbeid.

Det går alltid an å bytte fra T- til P-matte hvis du finner ut at du har valgt feil, men at det å bytte fra P- til T-matte kan være vanskelig bare noen uker etter studiestart.

En annen ting som kan være lurt å tenke på når du skal velge matte er hva du vil videre. Flere studier krever realfagsmatte for å komme inn. Eksempler på disse studiene er:

 • medisinstudiet
 • mange ingeniørstudier
 • veterinærstudiet
 • teknologiske studier
 • biologistudiet

Full liste over studier som krever realfag eller matte finner du i Yrkesoversikt som krever realfag.

(velgriktig.no)

Fremmedspråk

I studieforberedende utdanningsprogram skal du, i tillegg til engelsk, ha et annet fremmedspråk som fellesfag.

Hadde du fremmedspråk i grunnskolen?

Da kan du velge mellom å:

 1. Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III som programfag på Vg3 med 140 timer.
 2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer.

Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det. (vilbli.no)

Hadde du ikke fremmedspråk i grunnskolen?

Da må du

 • begynne på nivå I i et fremmedspråk  – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2
 • fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3.

På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag.

Du som valgte engelsk, norsk, matematikk eller samisk fordyping, eventuelt arbeidslivsfag, på ungdomstrinnet, må altså ha fremmedspråk i tre år dersom du velger studieforberedende utdanningsprogram. (vilbli.no)

Morsmål i stedet for fremmedspråk

Hvis du kan et fremmedspråk godt eller har et annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, kan det hende at dette språket kan være ditt fremmedspråk, på nivå I eller II. Dersom det ikke undervises i språket ved skolen din, må du dokumentere kunnskaper i språket ditt ved en privatisteksamen, både muntlig og skriftlig. Dette gjelder også deg som kan

 • samisk, men ikke har det som 1.- eller 2.-språk
 • tegnspråk, men ikke har det som 1.-språk
 • finsk, men ikke har det som 2.-språk (vilbli.no)

Styrk norsk for minoritetsspråklige

Porsgrunn videregående skole tilbyr styrket opplæring i norsk for minoritetsspråklige elever som har behov for styrking av den ordinære opplæringen i norsk. Faget går over tre år. Antall timer per år er: 2+2+1. Elever som har gjennomført faget i tre år kan erstatte et frittstående programfag med dette femtimersfaget. Det er viktig at du beholder de fagene som gir fordypning, slik at du får vitnemål.

NOR3001 Norsk, styrket opplæring, Vg1 
NOR3002 Norsk, styrket opplæring, Vg2 
NOR3003 Norsk, styrket opplæring, Vg3

Vil du vite mer?

Elever fra språklige minoriteter kan få anledning til å bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år. Se også B11 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. 

Vilkårene for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag fremgår av Rundskriv Udir-01-2011, Punkt 3.2.2.8. 

Omdisponering av timer krever ikke enkeltvedtak. 

Det timetallet som er omdisponert til faget må registreres i variabel ”Elevtimer”. 

Det skal føres ”Deltatt” i karaktefeltet med tilhørende fagmerknad FAM19 ”Utv. omf. i norsk” og FAM26 ”Utv omf. i engelsk” utenfor den styrkede opplæringen. Rundskriv Udir-01-2011 og Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet, pkt 10.1. 

Elever som får omdisponert timer til norsk og/eller engelsk blir behandlet som elever med ”Styrket opplæring i norsk og engelsk” i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet. 

Styrket norsk i stedet for et programfag på ett år - nettbasert i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, KDA, MK og MDD, på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever. Mer informasjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune - StyrkNorsk (vtfk.no)

Studiespesialiserende med fokus på internasjonalisering (Pre-IB)

Dette tilbudet er ment for deg som ønsker å være sammen med elever fra ulike kulturer og bakgrunner, som brenner for internasjonale spørsmål og perspektiver og som eventuelt vurderer å gå på IB. Pre-IB er et tilbud som tilsvarer Vg1 SF i fagvalg og innhold. Hovedforskjellen er at du har noe mer engelsk i undervisningen, blir vant til arbeidsmetoder som vi bruker på IB og du blir kjent med IB-lærere og andre motiverte elever som ønsker et internasjonalt alternativ til studieforberedende. Les mer om VG1 med internasjonalisering Pre-IB.

Spørsmål?

Ta kontakt med skolens avdelingsledere Vestfold og Telemark fylkeskommune - Skolens ledelse (vtfk.no) eller en av våre karriererådgivere.

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør

Publisert: 14.02.2022 Oppdatert: 15.08.2023 kl.07:50