Læringssti digital studieteknikk

I denne læringsstien vil du finne videoer med tilhørende oppgaver. Læringsstien er aktuell for vg1 ved oppstart høsten 2023. Noen av videoene har digitalpedagogene produsert, mens andre er hentet fra "Elevsida" og er laget i regi av fylket.

I læreplanverket er digitale ferdigheter definert som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Denne ferdigheten er del av den faglige kompetansen og nødvendig redskap for læring og faglig forståelse. Den er også viktig for utviklingen av din identitet og dine sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Dine digitale ferdigheter har betydning gjennom hele opplæringsløpet og i alle fag.

01 God PC bruk 

Oppgave 01: God PC bruk

a) Hvordan slår man PC-en ordentlig av?

b) Hvor ofte bør du slå av PC-en ordentlig? 

c) Hvordan bør du oppbevare PC-en?

d) Hvordan sjekker du etter oppdateringer?

02 Visma InSchool: Hvordan finne karakterer, se fravær og anmerkninger. Laste ned app på mobil. 


Oppgave 02

a) Bli kjent med Visma In School på PC-en din.  
Logg inn, sjekk timeplanen din, se på fraværet ditt og dine anmerkinger. Legg også merke til meldingene og systemmeldingene øverst til høyre. Du bør sjekke dine personalia og se hvor vurderingene dine vil bli presentert.

b) Last ned mobilappen Visma In School på mobilen din.  

Logg inn, sjekk timeplanen din, se på fraværet ditt.

03 Teams visning, varsler, konto og kalender

Oppgave 1: Bli kjent med din Teams- visning 

Sjekk ut din visning i Teams, har du rutevisning eller listevisning? Ønsker du å skifte tema? Sjekk også om det er noen nyheter du har gått glipp av.  

Oppgave 03: Bli kjent med din konto og dine varsel 

a) Last opp ditt bilde i din konto i Teams slik at de du skal kommunisere med vet at det er deg. Det er ikke tillatt med bilder av noen andre mennesker, ting, dyr eller annet. Tren på å markere at du er opptatt.  

Oppgave 03: Din timeplan i kalenderen 

b) Gå inn i kalenderen og legg inn dine timer/økter der. Pass på å legge de slik at de inngår i en serie som vises ukentlig. Pass på at sluttdatoen er når dette skoleåret er over.  

Oppgave 03: Sjekk dine varsler i Teams 

c) Gå inn i de ulike rommene dine og pass på at du blir varslet. 

04 One note for skolearbeid

Oppgave 04: bli kjent med One Note

a) Finn programmet på PC-en og åpne det. Har du brukt One Note tidligere? 

b) Åpne din personlige kladdebok. Her vil vi anbefale deg å lage en fane til hver av da fagene du skal ha i år. På den måten kan du bruke din kladdebok til å ta notater i.  

 NB: Når du skriver i One Note så lagrer informasjonen seg mens du skriver.  

c) Åpne deretter en av skolen sine kladdebøker. Hvis du ikke finner den i lista di så kan du finne  den ved å: 

d) besøke det faget i Teams og gå inn i klassenotatblokka via Teams. 

05 Lagring på PC vs i skyen

Oppgave 05: Lagring i sky vs på PC

a) Lag en mappe til skolearbeid i Onedrive (skyen). Den kan for eksempel hete "Norsk". 

b) Gå inn på Onedrive via nettleser eller mobil. (Innlogging er Feide-bruker.) Sjekk at mappen du nettopp lagde ligger der.

06 Digitale læremidler

Oppgave 06: Bli kjent med portalene for digitale læremidler

a) Logg inn i de ulike portalene med Feide-brukeren din.

b) Se om det ligger lærebøker der. 

c) Koble sammen kontoene slik som vist i videoen

07 Digital studieteknikk 

Oppgave 07 a): Tren på å arbeide med delt skjerm 

Prøv å dele skjermen din i to. Prøv deretter å arbeide med et dokument på den ene siden og en ilde på den andre. Hva synes du?  

Oppgave 07 b): Ta to skjermbilder  

Tren først på å ta et skjermbilde av hele vinduet ditt.  

Tren deretter på å ta et bilde av deler av ditt vindu. Klarer du å redigere bildet og så lagre det? 

Finner du bildene igjen på pc-en din? 

Oppgave 07 c): Lær deg hurtigtastene 

Se på oversikten over hurtigtastene i Windows.  

Gå gjennom alle og tren på å bruke dem.  

Hvem kommer du til å bruke i en vanlig skolehverdag? 

08 Diktering i word

Oppgaver 08: Bli kjent med dikteringsknappen i Word 

a) Gå til funksjonen "Dikter", velg innstillinger og velg språk.

b) Velg automatisk tegnsetting. 

c) Test ut ved å si eller lese opp noe. 

d) Snakk med en medelev og diskuter hva som er best av "automatisk tegnsetting" eller "manuell tegnsetting". Er det bedre å si tegnene selv?

09 Skjermopptak med Stream

Oppgave 09: Lær deg skjermopptak med Stream

Lag et kort skjermopptak av en presentasjon. Spill av og sjekk at lyd og bilde har god kvalitet.  

10 Skoleepost - hvor er den? 

Oppgave 10: Finn eposten din 

a) Send epost til en medelev/familiemedlem og fortell at du har fått en ny e-postadresse som du kan bruke i skolesammenheng. 

b) Lag en avtale i kalender og inviter en medelev. (du kan slette invitasjonen senere).

 

 

Publisert: 31.05.2022 Oppdatert: 21.08.2023 kl.20:40