Eksamener og eksamensdatoer

I god tid før eksamen vil vi informere om hvordan eksamen foregår. Elever får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt.

På denne siden vil du finne retningslinjer for eksamen, og du vil finne informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Det er felles nettbaserte hjelpemidler i hele landet. I tillegg er det fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser tilgjengelig ved eksamen. Ler mer om nettbaserte hjelpemidler til eksamen.

Klage på standpunktkarakter:

 

Dato for offentliggjøring av standpunktkarakterer 

Klagefristen utløper 

Vg3 og Vg4  

Mandag 10. juni 

Torsdag 20. juni

Vg1 og Vg2 

Mandag 10. juni

Torsdag 20. juni

  • Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding.
  • Dersom du skal klage, oppfordrer vi deg til å gjøre det så tidlig som mulig for å sikre rask behandling. 
  • Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Klage på eksamen: 

  • Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratetes nettsider.
  • Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.
  • Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan også lese mer om hva som skjer etter eksamen og hvordan du kan klage, på fylkeskommunens nettsider.

 

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller er syk på eksamen, har du rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen. 

NB! Karakteren IV fører ikke til rett til NUS-eksamen.

Her finner du informasjon om eksamensform, tidspunkt for avleggelse og føring av dokumentasjon. 

 

Datoer for sentralgitt eksamen for fag som tilbys ved Porsgrunn videregående skole

Oversikt over eksamensdatoer sentralgitt eksamen våren 2024

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14

Kontakter ved Porsgrunn videregående skole

 

Eksamensansvarlig

Jan Freddy Gusfre

Tlf: 91 37 66 69