Fag-, utdannings- og karriereveiledning

Gjennom tre år ved skolen vil du få tilbud om karriereveiledning i ulike sammenhenger og former. Her finner du informasjon om hva veiledningen går ut på og kontaktinformasjonen til veilederne på Porsgrunn videregående skole.

Målet med veiledningen er at du selv skal få et godt grunnlag for å gjøre et gjennomtenkt og selvstendig valg med hensyn til hvilken utdannings- eller yrkesvei som er den beste etter endt videregående skole.

For å gjøre et best mulig fagvalg, er det viktig at du har kartlagt hvilke fagkombinasjoner som er nødvendig for at du skal kunne søke opptak til de studier du ønsker. Da må du ha skaffet deg informasjon om hvilke fag det er nødvendig å velge i videregående skole for å nå målet.

 

Publisert: 25.06.2020 Oppdatert: 14.08.2023 kl.13:09

Gyri Grønmark
Karriereveileder nord
Lene Dahl Kullvik
Karriereveileder sør