Digital Leksehjelp


Publisert:

13.05.2024

Oppdatert:

13.05.2024 kl.13:34

Digital Leksehjelp er et tilbud til alle elever på ungdoms- og videregående skole i Norge som trenger støtte og hjelp med lekser og skolearbeid.

Målet er at ungdom, uansett livssituasjon og hvor de bor, skal få tilbud om gratis, nyttig og imøtekommende leksehjelp digitalt. Tilbudet retter seg spesielt mot unge som har få eller ingen muligheter til å få hjelp med lekser og skolearbeid andre steder.    

På www.digitalleksehjelp.no kan elevene velge mellom å få leksehjelp via bare lyd, bare video, bare chat, begge deler om hverandre - hva man vil. De kan også få hjelp via en digital tavle, som bidrar til økt kvalitet i hjelpen med elevene som ønsker hjelp i for eksempel matte.  Løsningen ivaretar anonymiteten til elevene og er sikkerhetsmessig trygg.

Info Digital leksehjelp 2 - elev - AD.jpeg