Elevundersøkelsen 2023

Logoen til utdanningsdirektoratet

Publisert:

22.09.2023

Oppdatert:

16.10.2023 kl.10:30

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Publisering av resultater for videregående skole skjer 29. januar 2024.

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Slik behandler vi personopplysninger i Elevundersøkelsen (bokmål)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nynorsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nordsamisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinsk)

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. Svarene kan ikke spores tilbake til enkeltelever.

På Porsgrunn videregående skole gjennomføres undersøkelsen uke 48-49. For å svare på undersøkelsen kreves et anonymt brukernavn som blir udelt av kontaktlærer når det er klassens tur til å gjennomføre.

 

Les mer om formålet med Elevundersøkelsen

Les mer om temaer og spørsmål i Elevundersøkelsen