Foreldremøte om ungdomshjernen og rus

Hjerne
Foto: Khanchit Khirisutchalual/iStock/Getty Images

Publisert:

06.12.2023

Oppdatert:

11.01.2024 kl.08:29

Porsgrunn vgs. inviterer til foreldremøte om ungdomshjernen og rus onsdag 10. januar kl. 18.00 på avd. sør

Foredrag av hjerneforsker Fred Rune Rahm: Ungdomshjernen og rus

Rusmiddelbruk i ungdomsårene kan føre til endringer i hjernen og prege hvordan personligheten utvikles. ​Foreldre har en viktig rolle når det gjelder å snakke med ungdom om rus. ​

Hjernen går gjennom en voldsom utvikling fra 13-års-alderen og fram til man blir 25. Da utvikles den rasjonelle delen av hjernen vår som preger hvordan personligheten blir, sier Fred Rune Rahm, lege og tidligere seniorrådgiver ved KORUS Sør.​

Rahm mener det er avgjørende at informasjonen som gis til ungdom om rus er basert på ærlighet. Hvis de voksne utelukkende bruker pekefingeren og forteller om farene ved rus, kan det virke mot sin hensikt.​

Vi må være villige til å diskutere flere sider ved rusen. For det er jo en grunn til at folk ruser seg. Derfor er det viktig at vi deler god og sannferdig informasjon og er ærlige både på det vi vet og det vi ikke vet om konsekvensene av rusmiddelbruk, sier Rahm.

Politi, helsesykepleiere, SLT, rådgivere, russestyret og helsestasjon for ungdom​ vil være tilstede og svare på spørsmål. 

Alle foreldre oppfodres til å komme.