Kick off forskningsoppgava


Av:

Tale Birkeland Engebretsen

Publisert:

08.09.2020

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

Onsdag 9. september er det kick off for forskningsoppgava. Hva er forskningsoppgava og hvordan skal den gjennomføres?

Ved Porsgrunn videregående skole skal alle elever i Vg3 skrive en forskningsoppgave. Du kan selv velge om det skal være innenfor et humanistisk, samfunnsvitenskapelig, realfaglig eller idrettsfaglig forskningsfelt, i et programfag eller et fellesfag.  

books.jpg

Hensikten med en forskningsoppgave er å gjennomføre en forsknings- og skriveprosess der du vil kunne fordype deg i et tema eller område og dermed bedre forstå hvordan du best lærer. I tillegg vil du kunne lære at en slik prosess er overførbar til annen læring videre. Et annet viktig mål for en slik oppgave, er at du vil være enda bedre rusta for videre studier og de arbeidsmetodene som kreves videre. 

Selve oppgava skal inneholde tre deler:  

 • Begrunnelse for tema, hypotese, problemstilling og valg av forskningsmetode 
 • Beskrivelse av forskninga, analyse  
 • Drøfting og refleksjon av funn og resultat 

Progresjon for forskningsoppgava: 

Oktober: valg av fag

November: tema, hypotese, problemstilling

Mars: innlevering 

Vårt mål med forskningsoppgava er å tilrettelegge for dybdelæring og at dere gjennom dette arbeidet vil kunne utvikle kritisk tenkning, evnen til refleksjon og gjennom forskninga vil måtte ta etiske valg og kunne begrunne disse på en god og faglig måte. Forskningsoppgava vil sammen med de tverrfaglige oppgavene dere har skrevet i Vg1 og Vg2, være et ledd i skolens oppdrag i å tilrettelegge for elevenes utvikling av skriveferdigheter som er en forutsetning for å kunne delta i samfunnet på en kritisk og aktiv måte. 

 

Program

Program for Kick off – dag forskningsoppgava vg3 Porsgrunn vgs onsdag 9.9.20 

Fremmøte: Auditorium sør – HUSK AVSTAND OG SMITTEVERN 

 • Studiespesialiserende område: 

Kl 1210-1300: 

 • Innledning ved Inger Hedvig Matveyev 

 • Anne Sannes USN, «Forventninger til det å være student, og beherske akademisk skriving?» 

 • , Praktiske forhold ved forskningsoppgava – ved Kjetil Larsen og Olav-Marius Andersen 

 • Årshjul for gjennomføring 

 • Søkeprosess og utvelgelse av fag 

 • Vurderingskriterier 

 • Veiledningshefte 

 • Skrivesenteret som ressurs i forskningsoppgava – Ved Tina Gausnes, Tale Engebretsen, Tonje Tvegård 

 • Biblioteket som ressurs i forskningsoppgava – Ved Maria Terzan 

Kl 1300-1500: Avdeling Nord 

 • Fagene i forskningsoppgava – besøk fagene og finn ut hvordan oppgaven kan løses i ulike fag. 

 • Elevene besøker vg3- lærere i ulike rom på Nord der de får info om fagene og forrskningsoppgava sin plass i disse. Se eget vedlegg for rom og lærere. 

 • Kl 1500-1530: Elevene møter sine kontaktlærere i klasserom for oppsummering av dagen og evt spørsmål. (Se vedlegg for rom) 

 • Studieforberedende område (Idrett og KDA) 

Kl 1300-1345: 

 • Innledning ved Inger Hedvig Matveyev 

 • Anne Sannes USN, «Forventninger til det å være student, og beherske akademisk skriving?» 

 • , Praktiske forhold ved forskningsoppgava – ved Kjetil Larsen  

 • Årshjul for gjennomføring 

 • Søkeprosess og utvelgelse av fag 

 • Vurderingskriterier 

 • Veiledningshefte 

 • Skrivesenteret som ressurs i forskningsoppgava – Ved Tina Gausnes, Tale Engebretsen, Tonje Tvegård 

 • Biblioteket som ressurs i forskningsoppgava – Ved Maria Terzan 

Kl 1345-1530: Elever på studieforberedende blir igjen i auditoriet/kantina sør og får informasjon om oppgava hos faglæreren på idrett og KDA.