Fortsatt lærerstreik ved to av fylkets videregående skoler

Elev som sitter bak en stabel med bøker

Publisert:

16.09.2022

Oppdatert:

16.09.2022 kl.14:28

Utdanningsforbundet varslet denne uken en ytterligere opptrapping av lærerstreiken, men det er per nå ikke varslet at flere lærere tas ut i streik ved de videregående skolene eller ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

Totalt er 55 lærere i streik ved Porsgrunn videregående skole og Fagskolen Vestfold og Telemark. Streiken gir konsekvenser for hele eller deler av opplæringen til over 1000 elever og studenter.

Merker konsekvensene

Ved Porsgrunn videregående skole har streiken vart i nærmere fire uker. Samtlige av skolens 950 elever er helt eller delvis berørt av streiken.

- Vi merker nå et økende trykk fra elever og foresatte som er bekymret for konsekvensene av streiken. Helsesykepleier og sosialpedagogisk tjeneste er til stede på skolen, og vi forsøker så langt vi kan å ivareta de elevene som har størst behov for oppfølging, sier rektor ved Porsgrunn videregående skole, Kai Magne Bråthen.

Varsler opptrapping - men dialog

Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund ikke godkjente sentralt lønnsoppgjør 24. mai. Etter den varslede opptrappingen fra og med mandag 19. september, vil totalt er 8100 lærere være i streik nasjonalt. Skoler i alle landets fylker er berørt.

Det er dialog mellom partene, men det er ikke på nåværende tidspunkt mulig å si noe om hvor lenge streiken vil vare.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon blir gitt til berørte elever og foresatte via skolens egne kanaler:

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Porsgrunn vgs (vtfk.no)

Forside | Fagskolen Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)