Informasjon i forbindelse med streik

Streik ved Porsgrunn videregående skole fra mandag 22. august
Mennesker i streik
Foto: Gettyimages

De tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund er i streik, men ved Porsgrunn videregående skole er det per nå Utdanningsforbundet som er tatt ut i streik. Dette gjelder 49 ansatte og det vil gi endringer i undervisningen, men noen timer vil fortsatt holdes. 

I oversikten under vil du se hvilke timer som går som normalt for din klasse. 

Du skal fortsette å gå på skolen og møte til timene du skal ha. Hvis du ikke møter til disse timene så får du fravær. Timer som blir rammet av streiken vil ikke gi fravær, de vil heller ikke bli erstattet med annen eller digital undervisning. 

I oversikten står det hvilke timer du skal ha per dag. De timene som ikke står der, utgår. Blank dag = ingen undervisning. Har du timer tidlig og sent på dagen så kan du være på skolen i dette tidsrommet. 

AHT-avdelingen (Arbeids og hverdagslivstrening) er foreløpig ikke berørt av streiken og undervisningen går som normalt.

Timeplaner vil bli hengt opp i trappehallen på nord, og i kantina på sør.

Timer som avholdes i forbindelse med streik høst 22 (005).pdf

 

Publisert: 19.08.2022 Oppdatert: 18.09.2022 kl.17:04

Bilde av Kai
Kai Magne Bråthen

Rektor

409 16 358