Informasjon om foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som blant annet fører til at flere fullfører videregående opplæring.
Foreldresamarbeid
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Det vises til Forskrift til opplæringslova, Kapittel 20 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring: Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der foreldrene får informasjon om skolen, innholdet i opplæringa, medvirkningen til foreldrene, rutiner og annet som er relevant for foreldre. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglige og sosiale utvikling. (Tilpasset fra kilde: Forskrift til opplæringslova)

Oversikt med datoer for foreldresamarbeid:

Foreldresamarbeid skoleåret 2021-2022

Publisert: 14.09.2021 Oppdatert: 21.09.2022 kl.09:06

Bilde av Kai
Kai Magne Bråthen

Rektor

409 16 358

Bilde av Inger Hedvig M.
Inger Hedvig Matveyev

Avdelingsleder pedagogisk støtte og utvikling

inger.matveyev@vtfk.no

905 84 040

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torsholt

Avdelingsleder teknologi og industrifag og kunst, design og arkitektur

heidi.torsholt@vtfk.no

918 83 033