Hverdagshelter i gule vester

Silhuett av hjerte med hender Foto: Gettyimages: Mikdam

Av:

Maria Terzan

Publisert:

25.03.2021

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

De minner deg på å holde avstand, og slår gjerne av en prat med deg.

Våre hverdagshelter i gule vester er synlige, tydelige, vennlige og er som regel å finne i gangene, kantina, på biblitoket og andre fellesarealer på skolen. De gir deg en vennlig påminnelse om smittervern ved behov, og slår gjerne av en prat. 

Men hvem er de egentlig?

Torbjørn Waag, Erik Nordal, Per Arne Karlberg, Bjørn-Helge Myhre og Jens Arne Bærland utgjør miljøpatruljen på PVS. 

Det er med bakgrunn i tidligere arbeid som politi, at de kvalifiserer til å jobbe som miljøpatrulje. Denne yrkesgruppen har stor grad av tillit, og i deres tidligere karriere var et viktig oppdrag å bidra til ro og orden i befolkningen, noe som fint lar seg overføre til skolemiljøet. De har alle god erfaring med å ta ansvar, og har god kompetanse i kommunikasjon med alle mennesker.

Miljøpatruljen på skolen bidrar med:

  • Ivareta smittevern blant elever.
  • Være trygge voksne som følger med og bryr seg.
  • At kantinene er trygge steder å være for alle elever.
  • Oppsøkende virksomhet hjemme ved behov. 

Miljøpatruljen på PVS

Torbjørn WaagErik NordalPer Arne KarlbergBjørn-Helge MyhreJens Arne Bærland

Det å ha miljøpatrulje har gitt gode resultater, der samhandling med elevene gjennomføres på en smidig og fin måte.