PVS-elever med publisering

Elevene som fikk publisert forskningen sin sammen med sine veiledere. Foto: Privat/PVS

Av:

Maria Terzan/Inger Hedvig Matveyev

Publisert:

27.04.2021

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

Vg3-elever får publisert sin forskning i den aller første utgaven av Forskningsrapporter Vol.1

Forskningsoppgava er en viktig del i skolens oppdrag med å tilrettelegge for elevenes utvikling av skriveferdigheter, noe som er viktig for å kunne delta i samfunnet på en kritisk og aktiv måte. Denne prosessen er overførbar til høyere utdanning ved at elevene vil være bedre forberedt til arbeidsmetodene som forventes på universitet og høyskoler. 

Etter en lang og noe strabasiøs periode, har PVS i dag mottatt forskningsoppgaveboken fra trykkeriet med ni forskningsoppgaver fra elever i vg3.

Vi vil spesielt takke og gratulere: Sebastian A. Alsø, Eline Brakstad, Nora M. Conradsen, Maria Kwiatkowska, Dea E. Kåss, Haakon Isak L. Lunde, Vilde R. Mosebekk, Håvard S. Nybøe og Ingrid Rosenkilde som fikk publisert sine oppgaver. Hver av elevene som fikk publisert sin forskning, vil få overrekt en bok av sin skriveveileder.

Forskningsrapport
Forskningsrapporter Vol.1

Forskningsoppgaveboken er merket med et ISBN-nummer, slik at elevene kan referere til publikasjonen i fremtidig CV. Boka kan lånes på skolens bibliotek, og vil kunne fungere som inspirasjon og oppslag for kommende elever som skal i gang med egen forskning.

Gratulerer til alle vg3-elever for godt gjennomført forskningsoppgave!