Informasjon og siste nytt om korona på PVS

Bannerbilde

På denne siden vil du finne oppdateringer og informasjon i forbindelse med koronasituasjonen på PVS.

Fredag 14 januar 2022

Regjerningen orienterte på kveldens pressekonferanse at de opphever det forskriftsfestede nasjonale røde tiltaksnivået for videregående opplæring som ble innført i desember. Trafikklysmodellen beholdes, noe som betyr at vi fortsatt må drive smittevernfaglig forsvarlig. Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler og ber kommunene beslutte eventuelle strengere tiltaksnivå på bakgrunn av lokale vurderinger.

Jeg har fått bekreftet at bekreftet fra kommunelegen at Porsgrunn videregående settes på grønt nivå i trafikklysmodellen fra mandag 17.01.2022.

Dette krever en systematisk testing av elever og ansatte. Testing foregår hjemme: Mandag morgen før skolestart, onsdag morgen før skolestart og fredag morgen før skolestart

Vi vil i løpet av dagen hente 6000 nye tester som må leveres ut til elever og ansatte på mandag morgen. Avdelingsleder vil organisere dette arbeidet. Slik jeg oppfatter det skal alle elever og ansatte gjennom de pakkene de har fått ut ha nok til test mandag 17.01. Skulle en elev ikke ha test for mandag morgen kan det hentes i ekspedisjon på skolen.

Dette betyr at vi vil drive skole som vanlig med alle elever til stede på skolen. Alle må planlegge for den situasjonen.

Følgende gjelder på grønt nivå

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Om reiser og ekskursjoner:
På grønt nivå kan alle innenlands reiser og ekskursjoner med elever gjennomføres som normalt med mindre kommunal smittevernmyndighet beslutter noe annet. For utenlandsreiser settes det fortsatt krav om vurdering av nødvendighet, samt gode risikovurderinger.

Om TISK:

Regjeringen varslet endringer i TISK-strategien, blant annet gjennom endrede karanteneregler med mer utstrakt bruk av testing, testing som erstatning for karantene, og et større ansvar på den enkelte for å drive smittesporing. Vi må sammen erfare hvordan dette vil påvirke arbeidet med smittevern i skolen. Ansatte i skole er godt beskyttet av vaksinen. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona. Karanteneunntaket for skoleansatte faller bort.

Om kontinuitetsplaner:
Et mer åpent samfunn, skoler på grønt nivå og et mer smittsomt virus gir større risiko for at mange blir syke samtidig. Vi arbeider også med sikre tilgang på kvalifiserte vikarer for lærere samt at vi nå skal operasjonalisere avtale om ekstra kompensasjon.

Vi vil gjennomgå kontinuitetsplaner og sikre at man fortsatt organiserer arbeidet slik at renholdspersonell, byggdriftere og ledere ikke blir borte fra jobb samtidig. Det primære målet med dette er å kunne ha drift på skolene selv med et større sykefravær blant ansatte.

Rektor.

 

Mandag 03. januar 2022: 

Alle ansatte og elever skal teste seg med hurtigtest før fysisk oppmøte på skolen denne uka. Anbefalingen er at man skal teste seg på morgenen samme dag man skal på skolen. Planer for rødt nivå vil publiseres 3. januar på Teams. 

Dere må selv hente hurtigtester på servicesenteret i Porsgrunn. 

Rektor

Fredag 05. november 2021: 

Oppdatert informasjon – Covid-19

Kunnskapsministeren har orientert om at regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen for å dokumentere fraværet. Kode «R» i VIS er i nå på plass igjen, tilsvarende som før 11. oktober.  

De som har symptomer skal holde seg hjemme og teste seg. Dersom man får påvist covid-19, må man isolere seg, som tidligere. Pålegg om isolasjon håndteres av kommunal helsetjeneste.

Ellers gjelder følgende:

Når kan du vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til jobb og skole.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag, kan du vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør du holde deg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 

Det er ikke lenger plikt til karantene, men nærkontakter i skole bør teste seg. Testing er frivillig. Det vil si at ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet.

Torsdag 26. august 2021: 

Etter råd fra FHI starter Porsgrunn Kommune nå opp vaksineringen av 16- og 17--åringer (født i 2004 og 2005) som er bosatt eller har et skoletilbud i kommunen.

Dersom eleven ikke har fylt 16 år før vaksinering, må de ha skriftlig samtykke fra begge foreldre/foresatte på. Samtykkeskjemaet tas med på vaksinasjonsdagen.

Det anbefales et intervall på minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2.

Vaksineringen foregår på vaksinesenteret i BEHA – kvartalet (samme inngang som Porsgrunn Tannklinikk).

Time kan bestilles på telefonnummer 35 54 78 00, tastevalg 2.

FHI holder på å utarbeide et samtykkeskjema, men enn så lenge kan Porsgrunn kommunes skjema benyttes.

Samtykkeskjema for vaksinasjon for elever under 16 år

Fredag 13. august 2021:

Fra 16.08.21 er Covid-19-forskriften endret; skoleelever under 18 år har nå mulighet til å slippe smittekarantene som nærkontakter ved å teste seg tre ganger i det som ville vært karantenetiden.

Testing av nærkontakter i videregående skole

Tirsdag 10. august 2021:

Informasjon om koronatiltak i skolen: Oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. (Udir.no) Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

Mandag 31. mai 2021:

Det er besluttet at vi fra og med mandag 31 mai innfører gult nivå etter trafikklysmodellen.

Kommentar fra smittevernlege: "Vi har nå en raskt synkende trend i antall smittede i Porsgrunn kommune, men også en betydelig usikkerhet knyttet til dette siden antallet som tester seg har sunket med 2/3 siste 10 dager.

Aldersfordelingen for smittede er omtrent som tidligere, med 1/3 unge, men antallet er lavt. Vi har nå på plass jevnlig testing i vgs og en sterkt forbedret sjanse til å oppdage og begrense smitte raskt. Det vurderes dermed som smittevernfaglig trygt å sette Porsgrunn vgs på gult nivå."

Nye planer for de ulike avdelingene vil bli publisert. Følg med på teams. Forutsetningen for at dette skal være trygt er at alle elevene følger intensjonen og gjennomføring av covid-19 testing hjemme.

Onsdag 26. mai 2021: 

Kommunelegen uttrykker fortsatt bekymring for smittesituasjonen i Porsgrunn. Det resulterer at vi fortsetter med rødt nivå ut denne uken med mulighet for forlengelse. Ny vurdering foretas fredag.

Det planlegges et omfattende opplegg med covid-19 testing av elever. Testene vil i hovedsak bli levert ut på skolen, og foretas hjemme. Dette blir et godt verktøy til å avdekke og begrense smitte.

Resultatet av testene vil være styrende for mengden fysisk og digital undervisning vi kan drive fremover. Her er det viktig at elevene våre følger opp og gjennomfører testene etter intensjonen. Info om testing og bruksanvisning finnes på Porsgrunn kommune sin infoside under. Denne siden vil bli oppdatert kontinuerlig.

Selvtest for elever og studenter

Vennlig hilsen


Kai Magne Bråthen
Rektor

Onsdag 12. mai 2021:

Det er fortsatt heftig å drive skole for tiden og det står stor respekt av den jobben våre ansatte og elever gjør med de stadige omstillingene. Det er viktig for oss å få avsluttet skoleåret på en måte som sikrer behovet praktiske læringssituasjoner og en mengde ulike vurderinger kombinert med forsvarlig smittevern. Det er ikke enkelt å spå hvordan smittesituasjonen vil være neste uke, men det som er helt sikkert, er at valgene vi nå tar vil påvirke utfallet.

Smittevernlegen beskriver det på følgende måte:

"Vi har hatt en sterk smitteoppblomstring i Porsgrunn de siste ukene og mye av dette kan vi spore tilbake til sosiale sammenkomster hos videregående elever og unge voksne. Sterkest var denne trenden etter 1. mai helgen med mange elever i karantene eller smittet. Trenden fortsatte helt til helgen som var. I denne uken har det vært neste ledd i smittekjeden som utgjør de smittede; husstandsmedlemmene til de som var smittet i forrige uke.

Det kan se ut til at elevene har vært flinke til å følge smitteverntiltakene forrige uke og det er derfor naturlig at vi så raskt som mulig legger til rette for at de kommer tilbake til skolen. Jeg er bekymret for ny smitteoppblomstring etter den kommende langhelgen, men håper at elevene fortsetter å ta ansvar slik det ser ut til at de har gjort den siste uken, slik at vi kan gå til rødt nivå fra 18. mai og forhåpentligvis avslutte skoleåret på gult nivå med lave smittetall."

Vi planlegger nå for et rødt nivå med sikring av vurderingssituasjoner og praktiske fag fra og med tirsdag 18 mai. Det vil komme egne planer for gjennomføringen på studiespesialiserende, studieforberedende og yrkesforberedende. Følg med på teams.

Det dere må være oppmerksomme på, er at her kommer endringer fort hvis situasjonen utvikler seg i negativ retning.

Ta vare på hverandre og andre!

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

Tirsdag 11. mai 2021:

Vi mottar mange henvendelser med spørsmål om karantene og ventekarantene, derfor har vi opprettet et dokument som oppdateres fortløpende: 

Oversikt karantene og ventekarantene på PVS

Fredag 7. mai:

I lys av smitteutviklingen og etter møte med smittevernlegen i Porsgrunn i dag, har vi besluttet å forlenge perioden med heldigital undervisning ut neste uke.

Dette medfører at alle planlagte prøvesituasjoner på skolen neste uke, samt eksamen for IB avlyses. Elever med særskilte behov vil etter avtale med leder for elevtjenester kunne opp få oppfølging på skolen.

Vi følger smittesituasjonen tett, og smittevern vil beslutte justert tiltaksnivå i midten av neste uke. Skolen vil i etterkant av det beslutte videre tiltak.

Det er svært mange videregående elever som nå er bekreftet smittet og jeg oppfordrer dere på det sterkeste om å ta ansvar og følge smittevernreglene.

Det er viktig at vi får kontroll på denne situasjonen! 

Vennlig hilsen
Kai Magne Bråthen
Rektor

Torsdag 6. mai 2021:

Vi mottar mange meldinger og opplysninger om smitte og nærkontakter fra våre elever. Alle opplysningene vi får blir sendt til smittevern i Porsgrunn. De håndterer saker for elever som hører hjemme i Porsgrunn og fordeler videre til andre kommuner der elever er bosatt. Smittevern i Porsgrunn kommune koordinerer for Porsgrunn videregående. Det er kun smittevernlege/smittevern som har formell myndighet til å sette folk eller klasser i karantene etc.

Det er et stort press på smittesporing og de arbeider så raskt de kan. Jeg ber tålmodighet disse dagene i den ekstraordinære smittesituasjonen vi befinner oss i. Ting tar lengre tid enn tidligere, fordi det er så mange nærkontakter. Vi må alle vente til de får gjort sin jobb. Vi legger ut på Teams så snart vi får tilbakemelding fra smittesporing.

Håper det går bra med dere alle sammen.

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

Onsdag 5. mai 2021:

Situasjonen i Grenland med økende smitte, og mange som er berørt av karantene og ventekarantene, krever nødvendige justeringer i undervisningen for våre elever.

I samråd med smittevernlegen, blir det nå innført digital undervisning torsdag 6. og fredag 7. mai. All undervisning foregår som digital hjemmeundervisning via Teams, med unntak av nødvendige prøvesituasjoner og eksamen for IB (International Baccaulereate).

Smitteutviklingen følges nøye i de nærmeste dagene, og fredag vil det komme nærmere avklaring på hvordan skolen skal driftes i kommende uke (uke 19).
 
Elever som må møte på skolen grunnet nødvendige vurderinger, får beskjed via skolens interne kanaler.
 
Elever og ansatte på skolen er gjort kjent med de tiltak som er innført. 
 
 

Regler for sammenkomster for russen:

Du kan ha 5 på besøk hjemme
Du kan være sammen med 10 på et offentlig sted inne
Du kan være sammen med 20 på et offentlig sted ute
 

Torsdag 29. april 2021:

Det er viktig at du som elev tar kontakt med smittetelefonen dersom du har symptomer på Covid-19 eller tror/vet du har vært i kontakt med noen som kan være smittet eller er i karantene. Alle har et selvstendig ansvar for dette. Vi ønsker ikke smittespredning og vi ønsker ikke karantene og ventekarantene.
Dette er nummer til smittetelefonen/Corona-telefonen i de ulike kommunene:

Bamble: 97058599

Kragerø: 116117

Porsgrunn: 35 54 78 00

Siljan: 35 94 25 50

Skien: 35 58 90 00

mandag 26. april 2021:

Vi er i en situasjon med smitte hos 3 elever i VG3 studiespesialisering. Dette har resultert i at en VG3 klasse er satt i karantene. I tillegg er tre programfaggrupper med elever fra VG3 og en programfaggruppe med elever fra VG3 og VG2 satt i karantene. Dette har igjen resultert i at de elevene ved VG3 studiespesialisering som ikke er i karantene er i ventekarantene i tillegg til noen elever i VG1 og VG2.

Vi er i god dialog med kommunelegen og smittesporingsteam i kommunene og vil fortløpende informere om utviklingen.

For elever som er i karantene og i ventekarantene foregår undervisningen digitalt.

Vi understreker igjen at husstandsmedlemmer/nærkontakter til elever som er i karantene, er i ventekarantene i påvente av svar på test. Smittesporingsteamene i kommunene tar fortløpende kontakt med dem som skal testes.

Mvh

Jan Freddy Gusfre

Konst. rektor

Torsdag 22. april 2021:

Vi har i kveld fått bekreftet at et familiemedlem til elev ved SA avdelingen er bekreftet covid-19 smittet. Smittevern har besluttet at 37 elever ved SA avdelingen samt 18 ansatte settes i ventekarantene fra nå og frem til og med fredag 23 april.

Resultat av vår elev sin covid- 19 test bestemmer videre tiltak.

Elevene får i så stor grad som mulig tilbud om digital undervisning.

Vennlig hilsen
Kai Magne Bråthen
Rektor

Søndag 18. april 2021:

Vi har i kveld fått bekreftet at en elev i 1STG har testet positivt på covid-19. Eleven var sist på skolen onsdag.

Alle i klassen 1stg er definert som nærkontakter, og blir herved satt i karantene. Dere vil bli kontaktet av smittesporingsteamet og får time til test. Norsklærer er satt i karantene.

Alle som bor i samme hus som elever/lærer i 1STG er i herved satt i ventekarantene og må være hjemme til nærkontaktene har testet negativt. 

Det arbeides med smittesporing og jeg kommer med nærmere beskjed hvis det blir aktuelt med ytterligere tiltak.

Det er digital skole for klassen til nærmere beskjed kommer.

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

Vi går over til gult nivå fra mandag 12. april 2021:

Oversikt over undervisning for studiespesialiserende, idrett og KDA, gult nivå

Uke Mandag og tirsdag Onsdag Torsdag og fredag

15

Vg1 på teams
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen 1.-4. time, på teams
6.-9. time

Vg1 på skolen
Vg2 på teams
Vg3 på skolen

16

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på teams

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time
Vg3 på skolen

Vg1 på teams
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

17

Vg1 på skolen
Vg2 på teams
Vg3 på skolen

Vg1 heldagsprøve norsk på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på teams

 

IB er på skolen alle dager

Tirsdag 6. april 2021: 

Vi venter på nye føringer for situasjonen videre. Per i dag er det ikke noe smitte på skolen.

Onsdag 24. mars 2021:

Det bekreftes at en elev på skolen er smittet med Covid-19. Det er gjort omfattende arbeid for å kartlegge hvor mange elever og ansatte som må i karantene.

Med bakgrunn i registrering av bevegelsesmønsteret til eleven, og etter avtale med smittesporing i Skien/Porsgrunn, sendes elever og ansatte som har oppholdt seg i samme bygg som eleven, ut i ventekarantene.

Ventekarantene omfatter ikke husstanden til den enkelte elev eller ansatt. Ventekarantene krever at man må være ekstra aktsom og selv bestille testing hvis man i løpet av ventekarantenen utvikler symptomer.

Elever og ansatte som er satt i karantene eller ventekarantene blir kontaktet og informert. Tilsammen er det 147 elever og 31 ansatte i ventekarantene, og 15 elever og seks ansatte er i karantene. 

Elever og ansatte som må testes har blitt informert, og skal testes i dag. 

Videre tiltak vil avgjøres når prøvesvarene er klare. 

Lørdag 20. mars 2021:

Det nå bekreftet at regjeringen innfører tiltaksnivå 5A i kommunene i Grenland fra midnatt til lørdag 20 mars. Smittevernlegene i Grenland, har besluttet å innføre rødt nivå etter trafikklysmodellen ved de videregående skolene fra mandag 22.03.


All undervisning ved Porsgrunn videregående skole, vil foregå digitalt mandag 22.03. Våre elever vil få informasjon om planene via Teams.


Vi følger smitteutviklingen tett og kommer med oppdateringer om endringer fortløpende.

Torsdag 04. mars 2021:

Det er bekreftet at en elev ved skolen er smittet med Covid-19. Eleven var på skolen mandag. Rektor har vært i kontakt med smittevern-teamet, og klasser og lærere som har vært i kontakt med eleven, er nå i karantene. 

Fredag 1. januar 2021:

Velkommen tilbake til skolen mandag 4. januar. Smittesituasjonen gjør at skolen må starte på rødt nivå. Vi minner om at på rødt (og gult) nivå gjelder 1-metersregelen både i og utenfor klasserom. Husk spriting av hender!

Plan for uke 1: 

plan uke 1.jpg

Plan for yrkesfag 

Onsdag 16. desember 2020:

Rektor har i kveld fått melding om at en elev i 3stb er bekreftet covid-19 smittet. Det er mistanke om flere smittede men bildet er uoversiktlig. Kommunelegen har bestemt at alle vg3 elever må holde seg hjeme inntil smitteteamet har gjennomført smittesporing. De som etter smittesporing blir definert som nærkontakter blir kontaktet for testing i løpet kvelden eller morgendagen.

Dette gjelder også alle lærere som hadde 3stb torsdag og fredag .

Undervisning i morgen vil foregå på teams.

Det legges ut ny beskjed når smittesporing er gjennomført.

Rektor

Tirsdag 15. desember 2020: 

Vi har på vår skole innført en del tiltak på rødt nivå , men det vil være noen endringer siste uken. Disse vil bli kommunisert i planer via skolens ledelse. Vi vet ikke hvor lenge rødt nivå vil vedvare, men holder dere orientert.

Egne timeplaner for fysisk oppmøte/digital hjemmeundervisning er lagt ut i Teams.

Presisering fra kommunen vedrørende bruk av munnbild i skolen: 
Bruk av munnbind anbefales fortsatt ikke inne på skolen i ordinære undervisningssituasjoner der man skal/kan hold en meters avstand. I praktiske øvelser i HO, i enkelte tilfeller på AHT/OIMG mv. kan munnbind benyttes. Det er nå krefter som jobber for at det skal brukes munnbind hos elevene i videregående skole ved utbrudd slik som i Skien, men enn så lenge er rådene uforandret.  

i Helsedirektoratets veileder om smittevern i ungdomsskole og videregående skole:
Det er ikke anbefalt å bruke munnbind på skolen, hverken for elever eller ansatte. Skolen bør likevel ha munnbind tilgjengelig i tilfelle elever eller ansatte blir syke og det ikke er mulig å holde avstand.

Elever på ungdomsskolen og i videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige befolkningen

 https://www.fhi.no/nyheter/2020/bruk-av-munnbind-i-skole-og-barnehage/

Onsdag 9. desember 2020: 

Rektor har i kveld fått melding om 3 elever i 2stc er bekreftet covid-19 smittet.

Kommunelegen har bestemt at følgende elevgrupper og lærere settes i karantene frem til og med lørdag 12 desember. Begrunnelsen for den korte karantenetiden er at de smittede elevene ikke har vært på skolen siden onsdag 2 desember. Karantenetiden er 10 dager fra den datoen.

Dette er et noe mer komplisert bilde enn tidligere og her har smittevernteam gjort individuelle vurderinger.Derav følgende beskjed fra smittevernslegen.

Disse elever og lærere settes i karantene med umiddelbar virkning til og med lørdag 12.12.

 • Alle elever i 2stc
 • Alle elever i programfag psykologi
 • Lærere og elever dette gjelder har blitt informert.

Undervisning vil foregå på teams frem til karantenetidens utløp.

Samtlige vil bli innkalt til covid-19 test.

Onsdag 2. desember 2020: 

Det er bekreftet covid-19 smitte i 1idk. Kommunelegen har bestemt at følgende elevgrupper og lærere settes i karantene:  Hele 1idk, breddeidrett og fransk.

Dette gjelder med umiddelbar virkning. Karantenetiden gjelder allikevel fra fredag 27 november og til og med mandag 07 desember.

Undervisning vil foregå på teams frem til karantenetidens utløp.

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen

Rektor

Fredag 27. november 2020:

En god Covid-19 nyhet: Ekstrabusser i Grenland

Torsdag 19. november 2020

Det er nå kjent at en av våre lærere ved kjemi/prosess og tip er i nær familie til en covid-19 smittet ungdom. Denne læreren ble satt i karantene av smittevernlege.

Læreren har nå utviklet symptomer og følgende sikringstiltak er bestemt i samråd med smittevernlege i Porsgrunn.

Alle kjemi/prosess/tip klasser har all sin undervisning via teams inntil covid-19 test er klar. Jeg understreker at dette er et sikringstiltak og ikke en karantene. Dette gjelder i første omgang i morgen fredag 20.11. Dere vil få beskjed om det blir forlenget i løpet av helgen- senest søndag kveld.

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

Tirsdag 10. november 2020:

Omorganisering av opplæring ved Porsgrunn videregående skole, november 2020

Vi lever i en tid med raske skifter av smittevernsnivå i de ulike kommuner. Denne planen med underliggende dokumenter som beskriver tilstedeværelse for ulike trinn, samt romplan gjøres gjeldene fra 11.11.2020 og fire uker frem i tid såfremt smittesituasjonen fortsetter på gult nivå. Her må vi være forberedt på raske endringer.

Det ble i rektormøtet fredag 30. oktober 2020 gitt åpning for å vurdere omorganisering av opplæring knyttet til konkret vurdering av smittesituasjonen i den enkelte kommune. Porsgrunn kommune opplever nå økning av smitte og vi har smittetilfelle ved skolen. Porsgrunn vgs ønsker derfor å omorganisere noe av opplæringen for å bedre på situasjonen på avdeling nord. Avd nord har ikke fysiske forutsetninger til å håndtere 650 elever i fellesarealer på samme tid og ivareta smittevern regler. Avdeling sør vurderes til å ha mulighet til å ivareta smittevernregler etter normal drift med fysisk oppmøte.

Saksbehandling:

Rektor har drøftet saken med kommuneoverlege i Porsgrunn kommune, Inge Skauen. Skauen har vært på befaring i bygget på nord 03 november. Hun støtter forslaget i en periode på 4 uker etter ny vurdering 09 november.

Det konkrete forslaget til omorganisering er diskutert i ledermøtet, drøftet med AMU, medbestemmelsesmøtet og elevrådet mandag 2 og tirsdag 3. november. Samtlige organer støtter forslaget. Forslaget er drøftet på nytt, med endringer med tillitsvalgte, verneombud og elevrådsleder 10 nov. Samtlige støttet forslaget

Det utarbeides planer slik at alle ansatte, elever og foresatte er informert før iverksetting.  

Mål:

Vårt hovedmål er å redusere smittetrykk ved å redusere antallet undervisningsgrupper som møter fysisk på skolen samtidig i bygget på nord.

Alle skolens elever får møte til undervisning på skolen i faste intervaller.

Dette vil også gi færre elever på bussene samtidig.

Forutsigbare rammer for både lærere og elever, og en organisering som er enkel å gjennomføre og kommunisere.

Organisering avdeling sør:

Alle elever møter på skolen hver dag som normalt.

Det omfatter Yrkesforberedende, og opplæring i mindre grupper(SA)

Studieforberedende (idrett og kda) følger planene til studiespesialiserende

 

Organisering avdeling nord:

IB elever møter på skolen etter egen plan

Studiespesialiserende: Et trinn av gangen har sin undervisning på teams hjemmefra. To trinn er fysisk på skolen til enhver tid og et trinn har undervisning på teams hjemmefra. Egen plan for blokkdag på onsdager.

Studieforberedende(idrett og kda)følger planene til studiespesialiserende

For utsatte og sårbare elever vil skolen være åpen alle dager uavhengig av hvilken gruppe de tilhører.

Kantinene vil være åpne men med strenge krav til oppfølging av regler for smittevern

Lærerne følger timeplan og rom med noen endringer. (romplan blir oppdatert kontunuerlig)

Omorganiseringen gjelder i perioden fra 01.11.2020 og 4 uker frem i tid, se følgende plan.

Oversikt over undervisning for studiespesialiserende, idrett og KDA
Uke Mandag og tirsdag Onsdag Torsdag og fredag
46

Vg1 på teams
Vg2 på teams
Vg3 på skolen

Vg1 noen klasser på skolen 1.-4.(se egen plan), på teams 6.-9.
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

Vg1 på skolen
Vg2 på teams
Vg3 på skolen

47

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på teams

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time
Vg3 på skolen

Vg1 på teams
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

48

Vg1 på skolen
Vg2 på teams
Vg3 på skolen

Vg1 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time
Vg2 på skolen
Vg3 på skolen

Vg1 på skolen
Vg2 på skolen
Vg3 på teams

       

 

To trinn er inne på skolen hver dag. På onsdag før lunsj vil alle elevene være inne på grunn av blokkdag. For å få gjennomføre dette på en forsvarlig måte, vil noen klasser blir flyttet til klasserom i deltabygget og fagskolebygget på sør, og det er mulighet for undervisningsgrupper til å ta undervisningen via teams etter avtale med studierektor. I tillegg må pausetidene for elever på Nord før lunsj endres slik at hver trinn har pause på ulike tidspunkt for å unngå for mange elever i fellesarealer samtidig.

Trinn

Pause

1

8:45-8:50

9:30-9:40

10:20-10:25

2

8:55-9:00

9:45-9:55

10:30-10:35

3

9:05-9:10

10:00-10:10

10:40-10:45

 

2IBA er på skolen onsdag, torsdag og fredag

3IBA er på skolen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

 

Førstkommende onsdag (11. november) vil all undervisning for vg2, vg3 og IB foregå på klasserom etter vanlig timeplan.

1STA, 1STB, 1STD og 1STG vil ha all undervisning på teams.

1STC vil ha 1.-4. time på rom 3 i deltabygget, 6.-9. time hjemme på teams

1STE vil ha 1.-4. time på rom H206B i fagskolebygget, 6.-9. time hjemme på teams

1IDI, 1IDK og 1KDA vil ha 1.-4. time på skolen, 6.-9. time hjemme på teams

 

 

Torsdag 12. november, vg1 og vg3 studspes, idrett og KDA samt 2IBA og 3IBA på skolen

Rombytter

Time

Lærer

Fra

Til

1.-2.

MÆLL

224

215

 

BJØA

212

216

3.-4.

ENGT

234

217

6.-7.

FOST

234

217

 

BRUC

224

215

 

Fredag 6. november 2020, 15:00: Undervisning på rødt nivå. 

Det er i dag besluttet at skolen gjennomfører undervisning på rødt nivå.

Vi har i dag gjennomført planlegging av hva rødt nivå betyr for vår skole. Det er et gjennomgående ønske om å gjennomføre så mye undervisning som mulig fysisk på skolen innenfor smittevernpålegg og anbefalinger. Dette er konklusjonen som iverksettes fra mandag 09. november. Det jobbes med å utarbeide egne romplaner som vil bli distribuert i løpet av helgen. For utsatte og sårbare elever vil skolen være åpen alle dager uavhengig av hvilken gruppe de tilhører. Elevtjenester organiserer dette tilbudet.

Omorganiseringen gjelder i perioden fra 09.11.2020 og 3 uker frem i tid.

Ledergruppen og andre ansatte

Her er vurderingen at vi vil være fysisk tilstede på skolen for å sikre drift.

Kombinasjonsklassen i sør-bygget

Her er vurderingen at man ønsker i så stor grad som mulig å ha all undervisningen på skolen etter ordinær timeplan, men med strammere oppfølging av smittevernstiltakene. Kantinen vil være åpen for kjøp av mat, men man må spise i klasserommene. Kantineområdet vil bli benyttet til undervisningsrom.

Yrkesforberedende fag i sør-bygget:

Her er vurderingen at man ønsker i så stor grad som mulig å ha all undervisningen på skolen etter ordinær timeplan, men med strammere oppfølging av smittevernstiltakene. Kantinen vil være åpen for kjøp av mat, men man må spise i klasserommene. Kantineområdet vil bli benyttet til undervisningsrom.

Studiespesialiserende med arbeidstrening (SA) i sør-bygget

Her er vurderingen at man ønsker å ha all undervisningen på skolen etter ordinær timeplan, men med strammere oppfølging av smittevernstiltakene. Kantinen vil være åpen for kjøp av mat, men man må spise i klasserommene. Kantineområdet vil bli benyttet til undervisningsrom.

IB linjen i nord-bygget

Her er vurderingen at man ønsker i så stor grad som mulig å ha undervisning på skolen, men av smittevernhensyn må man veksle på hvilke trinn som er på skolen. 2IBA er på skolen på onsdag, torsdag og fredag. 3IBA er på skolen på tirsdag, onsdag og torsdag. Elever som har Visual Art må avtale undervisning i en midttime de er på skolen med Nina dette gjelder alle ukene. Kantinen vil være åpen for kjøp av mat, men man må spise i klasserommene. Kantineområdet vil bli benyttet til undervisningsrom. Siden kantinen vil bli benyttet til undervisning, må hovedinngangen benyttes.

Studiespesialiserende og studieforberedende (idrett og Kda) i nord-bygget

Her er vurderingen at man ønsker i så stor grad som mulig å ha undervisning på skolen, men av smittevernhensyn må man veksle på hvilke trinn som er på skolen og hvem som har undervisning på teams hjemmefra. Se modellen nedenfor. Kantinen vil være åpen for kjøp av mat men man må spise i klasserommene. Kantineområdet vil bli benyttet til undervisningsrom. Kantinen vil bli benyttet til undervisning så bruk hovedinngang.

 

Rødt er de trinnene som er på skolen

Uke

Mandag og tirsdag

Onsdag

Torsdag og fredag

46

Vg1 på teams

Vg2 på teams

Vg3 på skolen

Vg1 noen klasser på skolen 1.-4. time (se egen plan), 6.-9. på teams

Vg2 på skolen

Vg3 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time

Vg1 på skolen

Vg2 på teams

Vg3 på teams

47

Vg1 på teams

Vg2 på skolen

Vg3 på teams

Vg1 på skolen 1.-4. time dersom rom, på teams 6.-9. time

Vg2 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time

Vg3 på skolen

Vg1 på teams

Vg2 på teams

Vg3 på skolen

48

Vg1 på skolen

Vg2 på teams

Vg3 på teams

Vg1 på teams

Vg2 på skolen 1.-4. time, på teams 6.-9. time

Vg3 på skolen

Vg1 på teams

Vg2 på skolen

Vg3 på teams

 

Vi minner om følgende:

 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

 

Pressemelding, 6. november 2020:

Videregående skoler i rød beredskap

Saken oppdateres på vtfk.no.

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene.

Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Soneinndeling basert på smittetall
Smittesituasjonen er ulik i kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har derfor besluttet at fylket skal deles inn i to soner basert på smittesituasjonen i den enkelte kommune. Sone 1 defineres som røde. Sone 2 defineres som gule:

Sone 1: Alle kommuner i Vestfold og Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn kommune

Sone 2: Øvrig Telemarks-kommuner

Tilpassede tiltak ved skolene
Alle de videregående skolene har gode beredskapsplaner og har planlagt for rødt nivå i lengre tid. Ledelsen ved hver enkelt skole tilpasser og planlegger nå for undervisning på bakgrunn av smittesituasjonen i den enkelte kommune og innenfor det handlingsrommet de har.  Det vil bli tilrettelagt undervisning for elever med særskilte behov og for elever som har praktisk opplæring. Det vil også bli tilrettelagt for at elever som av ulike grunner ikke har utbytte av eller mulighet for digital opplæring, kan møte på skolen.

Videregående skoler i kommuner som ikke er røde, forholder seg inntil videre til smitteverntiltak på gult nivå.

Anbefalinger rundt kollektivtransport
For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Det anbefales nå også at man bruker munnbind i kollektivtrafikken, og på andre steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.

De viktigste reiserådene nå er:

 1. Ikke ta bussen om du ikke må
 2. Unngå å reise i rush-tiden
 3. Fyll opp alle sitteplasser – sitt skulder til skulder, ikke ansikt til ansikt
 4. Må du stå, sørg for en meters avstand

For mer informasjon og utfyllende reiseråd, se: https://www.vkt.no/nyhetsrom/nyheter/2020/juli/coronavirus-informasjon-til-reisende/  


Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider tett med kommunene og Fylkesmann, og vil fortløpende informere om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Saken oppdateres på vtfk.no.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Helge Galdal
Direktør, Opplæring og folkehelse
Tlf: 975 42 688
E-post: helge.galdal@vtfk.no

Stig Larsen
Seksjonsleder, Sektorutvikling
Opplæring og folkehelse
Tlf: 922 06 630
E-post: stig.larsen@vtfk.no

 

 

Mandag 2. november 2020, 13:40:

Hei elever og ansatte på nord:

Det har kommet nye retningslinjer med mulighet for noe digital opplæring for enkelte elevgrupper. Vi vurderer ulike alternativer sammen med kommunelegen, elevrådet, ansatte og fylkesrådmannen sin ledergruppe i dag og i morgen.

På grunn av den pågående smittesituasjonen vil vi gjennomføre undervisning for vg3 studiespesialiserende på teams i morgen. Når en mer varig løsning er klar vil dere få nærmere informasjon.

Mvh Kai Magne Bråthen

Rektor

 

Fredag 30. oktober 2020, 17:10: Det bekreftes at en elev i klasse 3sta har testet positivt på Covid-19. Alle elevene i klassen blir satt i karantene tom fredag 06.11.

Lærere som har undervist i klassen siden mandag 26.10, underviser hjemmefra på Teams frem til fredag 06.11. 12 andre elever som er definert som nærkontakter, de fleste fra samme klasse, er også testet. Vi håper på å få testsvar på disse nærkontaktene i løpet av kvelden. Utfallet av disse testene vil påvirke hvilke tiltak vi iverksetter på skolen neste uke.

Vi oppfordrer alle elever og foresatte som får symptomer på Covid-19 om å ikke nøle med å ta kontakt med koronatelefonen 91389392.

 

Det oppdateres om ytterligere tiltak når testresultater foreligger.

 

Bruk helgen godt og vær varsomme.

 

Mvh Kai Magne Bråthen

Rektor

Torsdag 29. oktober 2020, 11:40: Vi har en uavklart situasjon rundt koronasmitte en elev i vg3 på Nord. Omstendighetene gjør at vi sender klasse 3STA hjem som et sikkerhetstiltak inntil testresultat foreligger. Elevene sine programfaggrupper vil også sendes hjem.

Elevene det gjelder får beskjed av sine lærere.

Kantinen på nord vil bli stengt i morgen.

Dere vil få informasjon når testresultat er klart og eventuelle nye tiltak iverksettes.

 Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

Torsdag 29. oktober skulle det vært arrangert operasjon dagsverk (OD) på tre videregående skoler i Grenland. Med den økende smittesituasjonen som er i Grenland er det bestemt at alle tre skoler avlyser OD i 2020.

Alle elever på de tre skolene har ordinær skole. Til dere på ulike arbeidsplasser som har sagt ja til å ta imot elever som skal arbeide for OD, beklager vi dette.

 

Vennlig hilsen

Kai Magne Bråthen
Rektor

 

12. oktober 2020 - Oppdatering om korona - særlig om smittesituasjonen

Representanter fra opplæring og folkehelse, kollektiv og mobilitet og beredskap/HRMU har i dag deltatt på fylkesmannens beredskapsmøte med kommunene. Kommunene i Vestfold og Telemark har sammen med Viken fått i oppdrag fra Folkehelseinstituttet å vurdere tiltak for å redusere risiko for smitte fra Oslo. I tillegg er det bekymring knyttet til smitteutbrudd i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord kommuner.

I samråd med kommunene ble det besluttet at befolkningen i vår region unngå kollektivtransport til og fra Oslo, og at dersom man ikke kan holde en meters avstand på reiser til og fra Oslo anbefaler bruk av munnbind. I tillegg oppfordres de i fylket som har arbeidsplass i Oslo eller som må reise gjennom Oslo for å komme til jobb å benytte hjemmekontor. Se saken på Fylkesmannens hjemmeside.

Tønsberg kommunes kriseledelse har i dag besluttet at de anbefaler bruk av munnbind som et tilleggstiltak der det er umulig å holde en meters avstand. Se Tønsberg kommunes hjemmeside.

For våre elever og ansatte innebærer dette følgende:

 1. Befolkningen i vår region må unngå kollektivtransport til og fra Oslo.
 2. Skoler i og rundt Tønsberg kommune anbefales (av kommunen), bruk av munnbind som et tilleggstiltak der det er umulig å holde en meters avstand.

Elever og ansatte må som utgangspunkt i denne situasjonen selv sørge for munnbind. Skolene bør vurdere å sørge for munnbind eller andre tiltak for utsatte elever. Elever og ansatte i risikogrupper må følges opp særskilt.

2. oktober 2020: Situasjonen med mulig koronasmitte ved skolen er avklart og testen er negativ.

 

Vi har i dag  01. oktober 2020 blitt varslet om at en av våre elever ved TIP har en nærkontakt som er koronasmittet. Eleven er testet og avventer resultat. Etter kontakt med smittevernlege i Porsgrunn gjelder følgende: Alle TIP klasser, KP klasser og kombinasjonsklassen har i morgen fredag sin undervisning hjemmefra over teams. Disse elevene er ikke i karantene, men det er et sikkerhetstiltak inntil vi har en avklaring.

Når eleven sin smittestatus er avklart vil smittevernslegen følge opp videre. Vi vil holde dere oppdatert på mail, teams og skolens hjemmeside.

Alle elever vil bli kontaktet av en ansatt ved skolen i kveld 01 oktober.

Alle lærere som har hatt undervisning i disse klassene onsdag 30 September og torsdag 01 Oktober må være hjemme i morgen og kjøre sin undervisning etter timeplan i teams. Dere får en telefon fra en i ledelsen.

Kantinen på sør er stengt i morgen fredag 02 oktober.

Mvh Kai Magne Bråthen

Rektor

Av:

Kai Magne Bråthen/Maria Terzan

Publisert:

03.01.2022

Oppdatert:

16.01.2023 kl.10:37

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.

Coronavirus disease

See advice and information in English and in other languages

Need translation?

Click Language and select the language you want in the toolbar on top of the page. Content on this site will be translated.

 

Smittevern på skolen

 

Smittevern utenfor klasserommet

 

Smittevern på kollektivtransport

 

Veileder om smittevern

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020