Informasjon om tilsyn ved Porsgrunn vgs


Publisert:

03.01.2023

Oppdatert:

03.01.2023 kl.13:55

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil i løpet av kort tid gjennomføre tilsyn knytta til Opplæringsloven Kap 9A ved Porsgrunn vgs.

Statsforvalteren har som en av våre oppgaver å kontrollere at skoler følger loven. Slike kontroller kaller vi tilsyn. Nå skal vi gjennomføre tilsyn ved skolen din.

I opplæringsloven er det mange regler som forteller om hvordan du og de andre elevene skal ha det på skolen. En av reglene er at alle elevene skal ha det trygt og godt. Alle som jobber på skolen skal kjenne reglene, og følge dem. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for at skolen følger reglene og skal passe på det.

I dette tilsynet skal vi blant annet se på:

  • Hvordan de som jobber på skolen varsler, og undersøker saken hvis de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
  • Hvordan de som jobber på skolen varsler og undersøker saken hvis en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.
  • Hvordan fylkeskommunen jobber for å passe på at skolen følger reglene.

Alle barn har rett på å være trygge på skolen, og det er viktig at fylkeskommunen arbeider for at alle elevene får en trygg og god skolehverdag.

Hvordan gjennomfører vi tilsynet?

I tilsynet vil vi be fylkeskommunen om å sende oss enkelte dokumenter som vi bruker når vi skal kontrollere og vurdere skolen.

Når vi fører tilsyn, er det veldig viktig for oss at elevene får mulighet til å delta og gi informasjon. Elevene er blant de som kjenner skolen best. Noen ganger har vi også samtaler med elever. Vi vil da gjerne høre hvordan dere har det på skolen. Det dere sier til oss i samtalene, vil ikke bli brukt slik at noen kan gjenkjenne hvem som har sagt det. Det er frivillig for elevene å snakke med oss.

Vi skal snakke med lærere, rektor og ansatte i fylkeskommunen. Vi vurderer den skriftlige informasjonen sammen med informasjonen fra alle samtalene. Etterpå skriver vi en rapport om skolen, hvor det står om vi mener at skolen følger loven eller ikke. Noen ganger følger ikke skolen alle reglene i loven. Vi vil da fortelle fylkeskommunen at de må rette opp feilene slik at skolen følger reglene. Dere kan lese tilsynsrapporten på www.statsforvalteren.no.

Har dere spørsmål om tilsynet kan dere kontakte tilsynsleder Tom Ustgård, enten på telefon 35 58 63 73 eller epost: tom.utsgard@statsforvalteren.no