Ungdata-undersøkelsen 2024

Logoen til Ungdata

Publisert:

06.02.2024

Oppdatert:

06.02.2024 kl.11:12

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Telemark blant elever på videregående skole. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9-12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2022.

I dette informasjonsbrevet kan du som foresatt og elev lese mer om undersøkelsen: Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen

Dersom du som foresatt til elev under 18 år ikke ønsker at din ungdom skal delta må du gi beskjed til kontaktlærer om dette.

Dersom du ikke er norskspråklig finner du også informasjon om undersøkelsen på andre språk: Informasjonsbrev på flere språk - Ungdata

Alle oppfordres til å delta, men undersøkelsen er frivillig og underlagt strenge personvernregler. Det er også mulig å hoppe over spørsmål man finner det vanskelig/ikke har lyst å svare på. Dette kan du også lese mer om i vedlagte brev.

Har du spørsmål kan disse rettes til Jan Freddy Gusfre, avd.leder skoleadministrasjon

 

Bilde av Jan Freddy Gusfre
Jan Freddy Gusfre

Avdelingsleder skoleadministrasjon

jan.freddy.gusfre@vtfk.no

913 76 669