Ungdataundersøkelsen: Informasjon til foresatte

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside Foto: Max Emanuelson

Publisert:

05.02.2021

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Vestfold og Telemark, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer informasjon: 

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021

Bilde av Heidi Torsholt
Heidi Torsholt

Avdelingsleder teknologi og industrifag og kunst, design og arkitektur

heidi.torsholt@vtfk.no

918 83 033