Viktig informasjon til alle elever med luftveissymptomer


Publisert:

04.09.2020

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07

Har du luftveissymptomer? Da skal du IKKE møte på skolen!. Det anbefales at du tester deg for covid-19, selv med lette symptomer. Du trenger ikke legevurdering for test.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste. Sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter i tillegg, magesmerter kan også forekomme. Ungdommer har ofte kun milde symptomer.

Helsedirektoratet gir følgende anbefalinger om hvem som bør teste seg:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Timebestilling for testing i Porsgrunn:

Har du fastlege på Stridsklev, Herøya eller Heistad legesenter, ta kontakt med dem for test.

Andre kan ringe: 913 89 392

Telefonen er betjent mandag til fredag kl. 8-15.

Tips: Det er størst trafikk på telefonen mellom kl. 8-9. Det er dermed lettere å komme gjennom på telefonen senere på dagen.

Du får nærmere informasjon om tid og sted på telefonen.

Prøvesvar

Det tar 1-3 virkedager før prøvesvaret er klart. Prøvesvaret finner du på min side på helsenorge.no. De som tester positivt blir kontaktet av kommuneoverlegen og smittesporing blir iverksatt.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfrie.

Du finner til en hver tid oppdatert informasjon på Porsgrunn kommune sin nettside