VIP-makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. VIP-makkerskap er et tiltak for å bidra til å bygge relasjoner, trygt klasse- og skolemiljø og nettopp hindre at noen faller utenfor. Porsgrunn videregående skole startet med VIP-makkerskap forrige skoleår og viderefører tiltaket skoleåret 2020-2021.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Skolene som bruker VIP-makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere, og at elevene liker det og ser nytten av det. I 2017 startet et forskningsprosjekt ved NTNU som skal studere mulige effekter av å bruke tiltaket. 

Mer om VIP-makkerskap for foresatte

Publisert:

14.08.2020

Oppdatert:

03.01.2022 kl.10:07