Skuledagsordning

Illustrasjonsfoto frå VIS
Klipp frå det nye skuleadministrative systemet VIS - der du finn timeplanane dine

Publisert:

28.06.2021

Oppdatert:

28.08.2023 kl.08:43

Skuledagen vert delt inn i 8 økter frå hausten 2021

Skuledagen vert ikkje lengre, men ny inndeling gjer at me kan ha 8 skuletimar i staden for 7 som me har hatt tidlegare. Årsaken til dette er at me får eit nytt timeplansystem, og dette skal i større grad gje elevane høve til å halde oversyn over alle timar i alle fag. 

Ny inndeling vert dermed slik: 

Tider

1

0815 – 09:00

2

09:00 – 09:45

 

Pause

3

10:00 – 10:45

4

10:45 – 11:30

 

Matpause

5

12:00 – 12:45

6

12:45 – 13:30

 

Pause

7

13:40 – 14:25

8

14:25 – 15:10