Helsetenester

Du skal ha god tilgang på helsetenester. Får du ikkje kontakt, så snakk med kontaktlærar viss du har behov for nokon å snakke med.  Då kan du få hjelp til å finne rette vedkommande på helse.

Helsesjukepleiarane Anne Midtgarden og Hildegunn Haaland har treffetid på skulen kvar måndag frå kl.10.00-14.30, og kvar torsdag frå 9.00-11.00.

Telefon og e-post:

Helsestasjonslege: Dordi Elise Flom

Fysioterapeut: Jette Bergfjord og Sigrid M. Aarsland

Jordmor: Lise Skolås

Skulehelsetenesta samarbeider med psykisk helse i kommunen

(Nokre få gonger er det jordmor eller psykisk helse som har treffetida. Sjå eigen plakat på døra)

Skulehelsetenesta nyttar Instagram (tokke_hfu) til informasjon.

Helsesjukepleiar Hildegunn Haaland

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 10.09.2021 kl.14:44